Camnerin och Korset

Sammanfattning av en ledande teolog i Equmeniakyrkan

tre KSofia Camnerin är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och en av tre i kyrkoledargruppen. Hon har ett speciellt ansvar för teologi och lära i det nya samfundet.

En sammanfattning av boken ”Försoning behövs” Camnerin, Fritzon, 2012 där Camnerin och Fritzon debatterar och beskriver försoningsteologi, har gett följande bedömning(jag har försökt att göra hennes något svårfångade resonemang så god rättvisa som möjligt)
Sofia Camnerin tror:

 • Guds makt är begränsad[1]
 • Guds goda skapelse var från början inte perfekt och harmonisk. Lidandet och bristerna i skapelsen som t.ex. moraliska konflikter och lidande som är nödvändigt för den biologiska evolutionen är en del av Guds goda skapelseverk.[2]
 • ”Syndafallet” har inte inträffat. Det är ett begrepp skapat av vår bristande förståelse.[3]
 • Alla är inte syndare. En del är syndare, andra är bara utsatta för synd och därmed oskyldiga.[4]
 • Vi möter Guds ord i Bibeln men uppenbarelsen är pågående. Bibeln behöver ”rättas” av senare naturvetenskapliga och religionsvetenskapliga upptäckter och ställas under etiska kriterier för att ta bort opassande budskap.[5]
 • Uppenbarelser vi får genom livets erfarenheter kan jämställas med uppenbarelsen i Bibeln och våra erfarenheter kan utveckla Bibelns ofullständiga budskap till ett högre plan.[6]
 • Man får överge tanken om en speciell kunskapsväg, en specifik uppenbarelse som bara är tillgänglig för troende.[7]
 • Arvssynd kan vara de sammanhang, influenser och relationer som påverkar oss.[8]
 • Arvsnåd:  Gud finns i allt liv. Människan är förenad med Gud. Denna gudsnärvaro är bestående. Den kommer aldrig att överge. Det är människans arvsnåd.[9]
 • Alla kommer till himlen men himlen är en mycket oklar företeelse.[10]
 • Jesus ”frälste” inte genom sin död och uppståndelse utan genom det liv han levde.[11]
 • Jesus behövde inte dö på korset för vår synd. Denna uppfattning behöver istället kraftfullt avvisas eftersom det visar på en gudsbild som kan leda till ökat lidande för förtryckta människor.[12]
 • Det allvarligaste med korsteologier är sammanblandningar av våld och helighet som uppstår när människor lär sig att Fadern är god och kärleksfull samtidigt som denne Fader sänder sin son, oskyldig och lydig till döden.[13]
 • Frälsning och försoning handlar främst om att upprätta relationer, fred och frihet här och nu och få kraft att stå upp mot förtryck. Det handlar väldigt lite  om ett evigt liv och att bli försonad med Gud.[14]
 • Korset bör beskrivas för vad det är, nämligen imperiets avrättningsmetod. Frälsningen finns inte där.[15]
 • Det kristna budskapet är att vi inte är övergivna, att vi inte behöver vara rädda, att Gud är med oss i livet och i döden.[16]
 • Kyrkans uppgift är att värna sanningen, att lyfta den profetiska rösten mot orättvisa och våld, samt organisera gemenskaper som motsätter sig denna världs makter.[17]
 • Camnerins teologi har företräde framför andra synsätt.[18]

Sofia Camnerin läser Bibeln: 

 • Teologi(läran om Gud) är något människor skall arbeta och skriva fram för att uppnå vissa syften. Den är till för att visa och söka vissa sorters svar som kan bidra till ökad försoning.[19]
 • Att ”likt en papegoja” upprepa hur tidigare generationer har tolkat kristen tro är ingen framtidsväg – vi har en kritisk distans till den kristna historien. Vi måste riskera nya svar och nya tolkningar.[20]
 • Uppenbarelsen är pågående. Den är inte avslutad, en gång för alla inlåst mellan Bibelns pärmar. Guds ord är ett levande ord. Som kristna tror vi att Guds Ord möter i Bibeln men också i hela den tillvaro vi är kallade att leva i.[21]
 • Bibeln undervisar om Jesu försoningsgärning i utförliga utläggningar om t.ex. ”offerlamm”, ”ställföreträdarskap” och ”lösesummor”. Detta skall dock bara ses som ”metaforer”, bilder som var bekanta för den tidens människor, och egentligen bara en slags ”förpackning” att föra ut det egentliga budskapet i, vilket är att Gud vill befria oss. Vi kan bortse från dessa metaforer i vår tid och byta ut dem mot andra som passar vår tid bättre. De gamla metaforerna är ofta till och med direkt skadliga och bör bytas ut eftersom de ger en felaktig Gudsbild. Undervisningen i Bibeln om Jesu gärning är därmed inte sann utom i budskapets inre kärna. Vad som är budskapets inre kärna avgörs av etiska kriterier i vår tid.[22]

Schematiskt kan Camnerins tolkningsmodell ställas upp enligt nedan(mitt exempel).
A) Utsaga: ”Gud har låtit Jesu blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han tidigare lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus” Rom 3:25-26

B) Etiska kriterier: En god Gud kan inte vara straffande och kräva försoningsoffer och inte heller bara göra vissa rättfärdiga.

C) Slutsats: Jesu blod var inte ett försoningsoffer utan är bara en metafor för att Gud vill befria oss. Gud ger också en ovillkorlig rättfärdighet till alla människor genom sin sons frälsande liv.

se Dagen 24 oktober

Thomas Forslin

Se även  http://www.stefansward.se/2013/10/27/ett-urvattnat-kors-nar-teologin-kollapsar/

 

 [1] Sid 17, 85

[2] Sid 47-48

[3] Sid 47-48

[4] Sid 86-88, 169

[5] Sid 125, 127

[6] Sid 125-126, 172

[7] Sid 125

[8] Sid 88

[9] Sid 89

[10] Slutsats av resonemang på sid 23, 25, 103-104, 124, 158-159 mfl.

[11] Sid 93, 100, 102 mfl.

[12] Sid 11, 23, 25, 95, 127 mfl.

[13] Sid 28

[14] Sid 46, 52, 88 mfl

[15] Sid 100-101

[16] Sid 148

[17] Sid 170, 175

[18] Sid 129-131, 172

[19] Sid 16

[20] Sid 11. Camnerin och Fritzons gemensamma kommentar. Sid 172

[21] Sid 125-126, 172

[22] Sid 20, 97-99

 

28 reaktion på “Camnerin och Korset

 1. Hej Tomas!
  Jag har för första gången idag kommenterat på Dagens hemsida, och då förstås er artikel där ni sågar Sofia Camnerin vid fotknölarna som teolog och ledare för Equmeniakyrkan. Du kan ju läsa där vad jag skrivit. Jag tycker det är sorgligt att ni gör så här, vad vill ni vinna med det? . Det finns inget klassiskt baptistiskt med att behandla en människa på det här sättet, jag tycker att det är pinsamt å era vägnar. Sedan undrar jag också: hade ni verkligen ingenting att klaga på när det gäller Arne Fritzons teologi? Jag hade väldigt många frågetecken i marginalen när jag läste boken, men de fördelade sig jämt över båda författarna. Varför ska bara Sofia lusläsas och granskas? Arne är också en ledande teolog inom Equmeniakyrkan. Gå gärna i diskussion med Sofia och Equmeniakyrkan men gör det på ett rättfärdigt sätt, det är inte det här.

  I övrigt önskar jag dig en bra dag!

  MVH
  Annika Damirjian

 2. Hej Christian!
  En hel del av punkterna är direkta citat och en del så gott som, meningar kan t.ex. vara något förkortade. Andra punkter är mer sammanfattande utifrån lite längre stycken och i något fall sidor. Vi har oftast använt Camnerins eget ordval men i några fall är det vår slutsats av längre resonemang.
  Sofia Camnerin skriver ganska otillgängligt men vi har försökt att göra hennes texter rättvisa. Och hon är ganska tydlig när hon pläderar för sina trossatser, ofta är det återkommande resonemang. Jag rekommenderar en egen läsning av boken som inte är alltför tjock och det finns mer punkter att finna där, vi valde ut några.
  M v h
  Thomas Forslin

 3. Hej Annika!
  Fint att få ses digitalt i alla fall.

  Vi granskar Sofia Camnerin utifrån rollen som en av tre nationella samfundsledare för Equmeniakyrkan. Det känns viktigt att påvisa den helt oförenliga kombinationen av Camnerins teologi och frikyrklig väckelsetradition. Fritzon är en mer osynlig person ur vårt perspektiv och därmed inte lika relevant.

  Vi använder Camnerin som en illustration på tillståndet i Equmeniakyrkan och de strömningar som finns. Jag menar att vi inte ryckt meningar ur sitt sammanhang. Tvärtom handlar det om ganska grundläggande resonemang som framförs på ett ganska tydligt sätt i boken och som är grundläggande för hennes slutsatser. Vi har ju också redovisat våra källhänvisningar som vem som helst kan granska.

  Ha en god helg!
  Thomas Forslin

 4. Hej vänner!

  Till viss del handlar ju det ni tar upp om den klassiska krocken mellan subjektiv och objektiv försoningslära – även om Sofia Camnerin naturligtvis drar den förra till sin spets. Jag har i tidningarna Budbäraren, Till Liv och SPT haft en artikel (i lite olika utföranden) där jag har gjort en analys av just detta. Om ni är intresserade finner ni den på min blogg:
  http://efterkristus.wordpress.com/2013/05/28/den-objektiva-forsoningslaran-del-i/
  http://efterkristus.wordpress.com/2013/05/30/den-objektiva-forsoningslaran-del-ii/

 5. Tack Olof! Det är alltid bra med fler vinklingar som breddar perspektiven och det är bra skrivet. Frågan är dock om Camnerin rör sig även utanför den subjektiva försoningsläran genom att hon även plockar bort omvändelsebehovet? Kvar blir en inomvärldslig frälsning och en god men begränsad Gud som kämpar vid vår sida.

  Thomas Forslin

 6. Tack för din analys av Camnerins bok “försoningen behövs”. För mig luktar det mer humanism än kristendom. Några frågor:

  1) Hur tror du Thomas pastorer och kyrkor inom Equmeniakyrkan reagerar? Tror du att man tiger och samtycker? Tror du församlingar och pastorer tänker att vi predikar evangelium på vår ort, sedan får de säga vad man vill? Tror du att kyrkor går ur Equmeniakyrkan?

  2) Hur ska den ekumeniska gemenskapen se ut i framtiden? Bibeltroende evangeliska kyrkor kan lika gärna börja samarbeta med idrottsföreningen? Hur ser du på ekumeniken?

  Mvh
  Stefan

 7. Hej och tack Stefan!
  Inte helt lätta frågor…
  1. Jag tror på alla dina scenarios för olika församlingar. Vi har hört om allt från vissa som tror precis som Camnerin till många som tycker att det är alldeles hemskt. Vår förhoppning med vårt inlägg har faktiskt varit att lyfta fram något som inte varit riktigt känt förut, att väcka många slumrande enskilda och församlingar att inse att det gått för långt. Jag hoppas på en ärlig omprövning hos många som vi skrev “om vilket skeende man är en del av”.
  2. Jag tror på behovet av “uppbrott” i flera samfund, behovet av att leva av och genom friska källor. Finekumeniken på nationell nivå och den praktiska ekumeniken lokalt kan leva vidare men just nu är behovet av fribrytare inom samfunden viktigare. Evangelikala kristna måste hitta egna fungerande kanaler.
  M v h
  Thomas

 8. Hej Tomas!
  Som jag läser ditt svar till Annika Damirjian så är det alltså just Sofia Camnerin ni är ute efter. Ni använder Camnerin som en illustration och Fritzon vet ni inte vem det är så han får vara i fred. Underligt sätt att resonera på om man vill vara rättvis i sitt citerande av en bok med två författare. För min del ser det ut som om ni klipper och klistrar för att bygga en kontext som passar ert syfte och det syftet verkar vara destruktivt. För mig är det en rätt dålig tolkning av missionsuppdraget. Fast det är klart, den som inte är för oss är mot oss… Eller vänta, den som inte är mot oss är för oss… Eller hur var det nu som Jesus sa?

 9. Hej Magnus!

  Fritzon är inte utsedd kyrkoledare och är därmed inte lika relevant för att bedöma Equmeniakyrkans teologiska hållning. Camnerin skriver ganska krångligt överlag men är däremot ganska tydlig när hon pläderar för sina trossatser. Camnerins teologi är både systematisk och sammanhängande och de punkter vi lyfter fram är sammanlänkande grundstenar i hennes framställning. I bästa fall kommer hon med en annan bekännelse i veckan framöver men vi har utgått från utsagorna i boken. Oerhört viktigt att lyfta fram detta i vår tid.
  Thomas

 10. Sofia Camnerin har svarat er på EKs hemsida och uttrycker där saker som stämmer helt med evangelisk tro, medan ni svärtar ner henne genom medvetna felcitat och utelämnandet av resonemanget hon för med Fritzon. Det är usel och ohederlig retorik. Hon står dessutom för en försoningslära som “liberalteologen” Waldenström pläderade för. Jag tror försoningen är större än så, men Waldenström och Camnerin har också rätt och en god poäng speciellt som den objektiva, juridiska synen har dominerat så andra sidor av försoningen ofta glömts bort.

 11. Jag citerar här, utan egna förkortningar eller tolkningar Sofia Camnerin för er som tror att “sammanfattningen” ovan stämmer: “Jag tror att alla människor är syndare och skriver i boken Försoning behövs om arvsynd. Vi behöver dock göra distinktioner inom själva syndabegreppet, så att vi kan se när människor är utsatta för synd och skyldiga till synd. Med befrielseteologer hävdar jag att vi måste kunna se syndens båda sidor. Människor kan vara utsatta för synd och skyldiga till synd, samtidigt som vi alla har del i arvsynden.”

  På vilket sätt förnekar hon behovet av omvändelse med denna deklaration? Läs mer själva ni som vill och vågar: http://blogg.equmeniakyrkan.se/blog/2013/10/28/varlden-behover-fralsning-och-forsoning/

 12. Det må så vara att vissa saker i denna debattartikel har vissa sakliga felaktigheter som några av er säger. Eftersom jag inte har läst boken som ni hänvisar till så kan jag inte uttala mig.

  Men så här sa Camnerin till Kyrkans tidning 2011:

  Hårdrar man resonemanget, gör det Gud ansvarig för Jesu död. Det gör Gud till en blodtörstig Gud. Jag tar avstånd från sådana föreställningar eftersom det gör något med gudsbilden och inte stämmer överens med det jag i övrigt vill säga om Gud, säger Sofia Camnerin.

  Detta låter mycket som Steve Chalke i England som kallar försoningsläran för “cosmic child abuse”.

  Som det verkar går Camnerin emot vad EK officiellt tror och bör därför inte få stanna i den roll hon har för närvarande.

  Att det finns folk i EK (som jag själv tillhör)som försvarar denna syn på Jesu försonande död på korset är för mig helt absurt. Detta är ren och skär irrlära och Petrus talar om dessa falska lärare i sitt andra brev om det är av intresse.

  Om Jesus inte dog för mina synder så hade jag fortfarande varit i dem och därför inte haft något hopp om frälsningen över huvud taget.

 13. Hej Alma-Lena!
  Kan du då svara mig på vilken slags arvsynd som Sofia Camnerin tror på? I boken lanserar hon nämligen en helt egen arvssyndsdefinition som är helt olik det vanliga klassiskt kristna arvssyndsbegreppet. Jag har inte boken med mig instormad på annan ort just nu och kan inte återge ordagrant men den finns summerad i vår lista ovan(Arvssynd kan vara de sammanhang, influenser och relationer som påverkar oss.) Det blir en stor skillnad vilket hon menar.

  Jo Camnerin för ett långt resonemang att eftersom vissa främst är utsatta för synd så behöver de ingen avlösning för sin synd eller omvändelse om du så vill. Istället behöver vi forma någon slags ny ingång till kristen tro där deras utsatthet för synd blir avlöst. På så sätt minskar Camnerin behovet av omvändelse för en stor del av mänskligheten.

  Överhuvudtaget är hennes utläggningar om omvändelse lövtunna i en hel bok som handlar om Försoningen. Hon nämner omvändelse ytterst sparsamt och det är inget perspektiv som hon direkt bejakar eller arbetar med.

  Mycket mer finns att säga och kommentera om detta.
  Thomas Forslin

 14. Det enda felcitat man kan anklaga oss för är att vi förkortat:
  ”Det jag bedömer som allvarligast i kristna korsteologier, är de sammanblandningar av våld och helighet vissa av dem medför. Sådana sammanblandningar uppstår när människor lär sig att den gudomlige Fadern är god och kärleksfull, samtidigt som samme fader sänder sin son, oskyldig och lydig, till döden”

  till:

  “Det allvarligaste med korsteologier är sammanblandningar av våld och helighet som uppstår när människor lär sig att Fadern är god och kärleksfull samtidigt som denne Fader sänder sin son, oskyldig och lydig till döden”,

  vilket vi gjort endast av publicistiska skäl. Jag menar att det är samma budskap.

  I övrigt är det inga citat i vår debattartikel utan summeringar av ståndpunkter som hävdas i boken. Ofta kommer de nära även ordagrant men vi ville inte rycka meningar ur sitt sammanhang utan få med själva ståndpunkterna. Och de finns där på ett uppenbart sätt och vi redovisar våra sidhänvisningar öppet. Sofia tar en risk när hon “inte känner igen sig” för texterna som hon skrivit finns ju kvar. Säkert har vi missat något, speciellt om det finns outtalade självklarheter i bakgrunden som Sofia utgår från men inte nämner. Men i grunden finns goda källor i boken för vår lista.

  Vi är inte ensamma om att ha sett detta innehåll i texten, se t.ex. http://www.stefansward.se/2013/10/27/ett-urvattnat-kors-nar-teologin-kollapsar/ i sin analys av den allvarligaste delen, teologin kring korset. Jag tycker Camnerin rör sig längs ett annat spår än Waldenström i sin minimering av omvändelsen och obetydliga argumentering för behovet av sinnesändring. Och jag tycker framför allt att Camnerin rör sig i en helt annan teologisk bana i dagens artikel än i sin bok, kalla det en from reträtt om du så vill. Den inriktningen vill jag gärna fortsätta se men det finns avgörande frågor kvar.

  Thomas Forslin

 15. OM DET ÄR SANT

  Dvs. dom slutsatser Thomas drar av boken Sofia skrivit,
  och Thomas ägnar sig endast åt att citera och referera från
  hennes egna uttalanden.

  Om detta är sant,då är Sofia Camnerin en antikrist.

  Och dom som valt henne till sin position har del i ansvaret av följdverkningarna som kommer att ödelägga frikyrkligheten. Och dom som försvarar henne med näbbar och klor och med personangrepp är lika ansvariga. Det har blivit som
  den gamla norska tanten såg i sin syn på 60-talet:
  ” I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten.”

  Jag har följt Thomas under många år och har förtroende av hans
  funderingar och slutsatser.
  Det här är skrämmande att sådana personer har hamnat i framskjuten position inom den gemensamma kyrkan.

 16. Hej igen Tomas,
  Jo jag förstår att det är Equmeniakyrkan ni/du är ute efter. Men det varför? Vad är det ni/du är så innerligt rädda för? Jo jag vet att ni säger att vi håller på att bidra till kyrkans förfall och nu häver TS Larsson ur sig att vi med acklamation valt antikrist till biträdande kyrkoledare. Ok, vi har hört det här i ett antal år nu. Men fortfarande har jag inte sett något annat än försök till split och splittring från ert nätverks sida. Bland Andens frukter har personangrepp, splittring och kallhjärtade anklagelser inte någon framträdande plats. I alla fall inte i min Bibel. När kommer ert positiva bidrag till den rörelse ni verkar hysa så mycket känslor för?

 17. Bra att du svarar och nu svarar jag: Jag har sagt det jag sagt och inser att det är bortkastad tid att kasta pärlor för svin eller så på stengrunden av förträfflighet och fördomsfullhet som grasserar på denna självgoda hemsida. Ni har uppenbart ingen förståelse för befrielseteologins slutsats att den som förintades i Auschwitz utsattes för synd och hade mindre att be om förlåtelse för än den som skötte gaskammaren och utsatte dem för synd. Ni vill inte heller förstå att alla böcker inte alltid har bara omvändelsen i fokus. Det har faktiskt inte alla böcker i Bibeln heller. Ni har fina vänner också som kan bekräfta er självbild och förförståelse av EK. Uttalandet om antikrist och Camnerin är verkligen sjukt. Där slutar ju allt samtalsutrymme.

 18. Just här vill jag bara uttrycka min varma tacksamhet för att “Klassisk baptism” en dag blev till. Det visar sig alltmer hur aktuell och betydelsefull denna sammanslutning av “baptister” är.
  Rörelsen kom inte fram för tidigt. Men bättre sent än aldrig.
  Tack Thomas och ni andra som var med vid uppstarten!

  Sigvard Svärd

 19. Det är bra frågor Magnus!
  I förra vändan bistod vi enskilda och församlingar som fann en gemenskap via oss, att de inte var ensamma i sin uppgivenhet och tro. Många av dessa har idag bytt fålla snyggt och prydligt, en del fick bryta sig loss mot formellt motstånd. Inte vet jag om det var splittring, men det var värdefullt för dem då och nu på upplevda bättre betesmarker.

  Vi vill inget inbördeskrig men vi vill vara med och väcka. Några av oss som står kvar vill ta sitt ansvar. Ur vårt perspektiv är det samfundsledningar och samfund som splittrar genom vägval med slagsida, genom glidningar, nyord och kompromisser med Jesusorden. Du hittar många i Bibeln som blivit sända med allvarsord.
  Thomas

 20. Men Alma-Lena, jag tyckte jag skrev ett sakligt svar på dina frågor.
  Jag vet inte om jag tycker att ditt senaste inlägg var någon direkt pärla, inte ens för ett svin som jag. Jag vill inte ta ansvar för kommentarer från andra i vårt nätverk men jag svarar för mig.
  Om det nu är arvssynden och dess konsekvenser vi diskuterar så spelar det faktiskt ingen roll om vem som har mycket eller lite att be om förlåtelse för. Arvssynden sitter inte där. I termer om arv eller miljö blir det i sådana fall “miljösynd” som blir begreppet. I förhållande till arvssynden och befrielsen från den har vi alla samma ställning men vi kan alltid fundera på de bästa metoderna att nå olika människor med evangelium. Och själavården i mötet med trasiga människor.

  Nej jag måste erkänna att jag inte är så intresserad av befrielseteologi, feministteologi eller någon annan särteologi med andra syften än sanningen som önskemål. Jag vill ha biblisk teologi, universell teologi för alla människor, äkta vara.
  Thomas Forslin

 21. Hej Thomas ( och Olof )
  Du säger:
  “Hon står dessutom för en försoningslära som ”liberalteologen” Waldenström pläderade för. Jag tror försoningen är större än så, men Waldenström och Camnerin har..”

  Efter att ha läst Waldenströms bibelöversättning med hans kommentarer ett antal år samt några av hans böcker måsta jag säga att det är inte alls hans försoningslära Sofia utvecklar. Hans tydlighet då det gäller Guds straffande sida kontra hans kärleksfulla sida är inga problem för Waldenström. Däremot är hans försoningslära ett tydliggörande av Skriftens budskap vitt skild från Camnerins villfarelser. Han påstår ingenting utan att ha ett rejält stöd i Skriften. Precis som gångna tiders pingstpredikanter…

  Vidare vore det förnuftigt om hönan Agda och tuppen Krona ägnade sig mer åt sakskäl i frågan, än åt smutskastning av personer och organisationer.

 22. “Billig nåd är nåd vi skänka oss själva. Billig nåd är att predika förlåtelse utan att kräva omvändelse, dop utan kyrkodisciplin, nattvard utan bekännelse,..
  .billig nåd är nåd utan lärjungaskap, nåd utan korset, nåd utan Jesus Kristus levande och inkarnerad”

  Dietrich Bonhoeffer

 23. Att kalla någon för Antikrist är att stoppa alla samtal. Jag vidhåller att det är horribelt och meningslöst men envisas med att uppmärksamma er på denna kärlekslösa attityd som ni underblåser. Sedan ids ni inte läsa vad Camnerin själv säger utan fortsätter hävda att ni citerar korrekt bara sammanfattar.Camnerin säger inte att omvändelsen är onödig, hon säger inte att synden inte behöver försonas, hon säger inte att vi ska benåda oss själva etc etc etc. Här kliar ni varandras ryggar utan minsta ansats till att vilja delta i ett berikande samtal om försoningen som kan leda Guds folk närmare varandra och den fulla sanningen om försoningens oerhörda betydelse.Sorgligt är ordet. Återigen ingen pärla, men kanske några frön, dock troligen slängda på stengrund återigen.

 24. Och jag vidhåller att du Alma-Lena inte kan bunta ihop alla som rör sig på denna sida utan får kommentera var och en. Det jag hävdar utgår just från vad Camnerin har skrivit och jag har läst boken många gånger. Det är mycket som Camnerin inte säger(i boken och sina senaste artiklar) och det är en del av problemet. Nej, hon säger inte att omvändelsen är onödig för hon skriver nästan inte om den i boken. Svårt att veta vad hon står utifrån dessa texter. Camnerin säger visst många gånger att synden behöver försonas men frågan är hur hon ser på syndbegreppet. Hon lanserar ju faktiskt en hel del nyheter just kring syndbebreppet, både kring arvssynden och det mer vardagliga begreppet synd. Sedan vet jag faktiskt inte om du själv direkt strålar av kärleksfullhet i dina kommentarer men det kan ju vara en tolkningsfråga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *