Varifrån kommer Breivik?

På årsdagen av attentatet i Oslo och massakern på Utöya kom frågan om hur Breivik blivit den han tydligen är, åter upp. Ord som nämns är ”extrem”, ”höger”, ”rasist” och liknande. Frågan om varifrån detta i sin tur kommer har jag hittills inte sett.

Som jag förstått finns följande huvudtankar på Breiviks agenda: 1) Han delar upp människor i olika lag/grupper, A- och B-lag (eventuellt också C-lag) efter någon sorts värdering. 2) Han motsätter sig blandning mellan dessa. 3) Han ser de som tillåter sådan blandning som föraktliga. 4) Han ser de som uppmuntrar och driver på blandning som förrädare.

Dessa och liknande tankar lär finnas hos Platon i hans verk ”Staten” och de finns definitivt i Darwins evolutionsteori. Denna teori har med åren kommit att betraktas som bevisad och ligger numera, i synnerhet i västvärlden, till grund för förklaringen om människans ursprung. Därmed blir den också grunden för värderingen av människan, både i hennes förhållande till andra levande varelser, men också i förhållande till människor med annan hudfärg än vit och annan kultur än den västeuropeiska. Ett samhälle som grundar sin forskning och i förlängningen också sitt utbildningsväsen på evolutionen enligt Darwin, kommer förr eller senare att ”producera” personer eller gruppermed samma tankar som Breiviks. De vill upprätthålla ordningen – ingen blandning – och ingen handling för att göra så är i grunden fel. Därför är händelsen på Utöya egentligen inget att förvånas över. Däremot är det fel att kalla massakern för ”höger” eller ”extrem” eller ens ”rasistisk”. Evolutionsteorin har ingen politisk hemvist. Den är lika gångbar på vänster- som på högerkanten. Ingen som vill upprätthålla systemet kan heller kallas extrem, snarare hängiven, lojal och trogen och rasåtskillnad är en bärande tanke i evolutionen.

För alla de som förfäras över Breiviks gärningar är det dags att rannsaka både sig själv och systemet. Om evolutionsteorin skall vara grunden för förståelsen av människans ursprung och därmed också för hennes värde, då bör var och en som bejakar det också vara beredd att följa Breivik i spåren. Den som inte är beredd att göra så måste ovillkorligen se sig om efter en annan förklaring till människans ursprung och värde. I annat fall ger man Breiviks efterföljare fria händer.

Personligen delar jag inte Breiviks åsikter. Människans värde beror inte av hennes hudfärg, religion eller kön utan av hennes ursprung. Det enda som kan ge människan ett absolut, tidlöst och okränkbart värde är en Skapare som står utanför sin skapelse. Det gör den Gud som Bibeln beskriver och förutom att skapa människan så att hon liknar Honom själv, skapar Han även en plats där människan kan leva och begripa att hon har en Skapare. Valet är fritt men inte lätt.

/Nils-Olof Persson

Det här inlägget postades i Samhällsfrågor, Tro och Vetande. Bokmärk permalänken.

6 svar på Varifrån kommer Breivik?

 1. Johnny Lilja skriver:

  Kort sagt; Breivik är kristen!

  Anders Behring Breivik säger att nätverket “Knights Templar” – som han säger sig tillhöra jämte ett antal andra ultranationalister – är en kristen version av det islamistiska terrornätverket al-Qaida. Breivik har skrivit ett 1 500-sidor långt politiskt och religiöst manifest innan dåden där han framställer kampen mot islam i Europa som ett korståg utfört av honom själv som en korsriddare (han påstod också att han själv var medlem i en hemlig korsriddarorganisation). På framsidan på manifestet placerade Breivik ett stort rött malteserkors, symbolen för korsriddarna. Även manifestets titel 2083: A European Declaration of Independence är religiöst då årtalet anspelar på när habsburgska styrkor bröt den muslimska belägringen av Wien 1683, vilket på något sätt var början till det Ottomanska rikets geografiska tillbakagång i Europa. Han lade också upp en film på YouTube där de kristna korstågsreferenserna tydligt framgick.

  Bibeln säger:

  Ni får också köpa barn till invandrare. Dem kan ni hålla som slavar för all framtid.
  (3 Mos 25:45-46)
  Kött från kadaver? “Ge det att äta till invandraren eller sälj det till en utlänning”
  (5 Mos 14:21)
  Även Livna & dess kung gav Herren i Israels våld. Josua högg ner folket och allt levande i staden. Han lät ingen komma undan.
  Jos 10:30
  S
  å säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. Jag skall göra slut på otukten i landet. Alla kvinnor skall ta varning, så att de inte lever lika otuktigt som ni. Ni skall få plikta för er otukt och bära följderna av att ni har syndat med era avgudar. Då skall ni inse att jag är Herren Gud.
  Hes 23

  Bibeln räcker gott som inspiration. Att koppla Breiviks religiösa beteende till en vetenskaplig teori är både malplacerat, ohederligt och osmakligt.

 2. EN BRA SAMMANFATTNING, NILS-OLOF

  Jag tycker att du på ett skarpsynt och fint sätt avslöjat rötterna till Breiviks uppträdande och skevheten hos Platon och Darwin. Sokrates var av en helt annan klass. Platons världsbild utan Gud liknar Liljas kommentar ovan. Ännu en statligt betald RFSU- propagandist?

  Det tydliga hat han manifisterar utan att ta del av Bibelns helhet är
  beklämmande.

  Något om de tre nedklassingarna av Guds Ord:
  1 Samtliga omkringliggande länder i mellanösterna hade slavar.
  Israels barn fick inte ha sina bröder till slavar: Detta blev så småningom tillsammans med evengeliet spiken i kistan för slaveriet.
  Jag tror faktiskt att de Israeliska slavägarna var långt humanare än något annat fölk. Tänk bara på hur dom kulturella romarna behandlade sina slavar. T. ex. statister i regisserade skeppsstrider!

  2 Även på den tiden fanns det fattiga och hungersnöd. Dom behövde inte slänga ett friskt självdött djur- dom kunde ge bort det, naturligtvis med angivande av orsaken. Men dom fick inte äta det själva av samma orsakt som t.ex. fläskkött som hedningarna ändå åt med god aptit. Jesus är inne på samma linje vid brödundret då han säger: Plocka upp det överblivna och ta vara på det. Sunt.

  3 Gibeons barn hade bett Israeliterna om hjälp i ett krigståg och nu fick Livna ta konsekvenserna av samgåendet i alliansen. För övrigt var dessa ett folkslag som offrade sina barn åt avgudar för att få bra skörd och detta uppväckte vrede hos Gud. Det gör det alltjämt…

  4 Jag vet att detta låter anstötligt för en Svensk som tror att man kan leva hur som helst utan att ta konsekvenser…

  Att koppla Breiviks beteende till en gudlös teori är både intelligent,
  genomtänkt och djärvt.

 3. Johnny Lilja skriver:

  “Ännu en statligt betald RFSU- propagandist?

  Det tydliga hat han manifisterar utan att ta del av Bibelns helhet är
  beklämmande.”
  Det är alltid skönt att få sina fördomar bekräftade, eller hur? Det är inte första gången som någon fundamentalist ger sig på mig med personangrepp när verkliga argument saknas. Det tydliga hatet du inbillar dig att jag besitter finns enbart i din fantasi.
  Någon verklig substans i din kritik kan man inte hitta. I den verkliga världen kallade sig Breivik kristen och var inspirerad av kristna korståg. I er sagovärld var det en vetenskaplig beskrivning av verkligheten som låg bakom. Rena fantasierna, men det är för all del er världsbild också så man blir inte förvånad!
  Förresten ALLA vetenskapliga teorier som anses bevisade är gudlösa….

 4. L G Berg skriver:

  När jag läser dialogen här kommer jag att tänka på några bibel ord jag vill dela med Er:
  (Första Johannes brev)

  Kärleken från Gud

  “Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.”

  Sen finns följande Jesus ord från hans undervisning nedtecknade i Matt 7:

  “Falska profeter

  Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.”

  Sen att kalla sig något eller till och med benämna något om sig kan belysas i denna Matt. text 7 kap:

  “Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!”

 5. Vesa Annala skriver:

  Hej Nils-Olof!

  Dina kommentarer krin darwinism är intressanta, men Anders Breivik agerande på Utöya bör förstås utifrån hans hat mot det mångkulturella samhället. Vi lever i dag i ett samhälle med flera kulturer. Man brukar tala om multikulturalism. Multikulturalism är i en mening en politisk modell om ett modernt samhälle. Vi har ett svenskt samhälle som i dag inkluderar flera kulturer, eller åtminstone tolererar flera kulturer och olika kulturella uttryck.

  Det är detta som Anders Breivik vill kämpa mot. För honom var/är socialdemokrater som hade skapat denna multikulturalism i bekostnad av det ursprungliga norska kultur. Därför angreppet mot regeringskansliet och ungdomsläger på Utöya.

  En sann darwinist borde alltid vara neutral när det gäller den härskande eliten. Definitionsmässigt borde den starkast alltid överleva. Om nu Breivik var influerad av darwinism, så hade han säkert misstolkat det samma och som du alldeles rätt påpekar att “Evolutionsteorin har ingen politisk hemvist. Den är lika gångbar på vänster- som på högerkanten.”

  Att Breivik hade/har den människosynen, eller kanske snarare synen på kultursynen, som “inspirerade” honom till brutala handlingar visar bara hur obegripligt ondskan är. Det finns kulturer och religioner som i extrema tolkningar leder till mord. Inte ens vi kristna går fria (tänk alla religiösa förföljelser som kristna har initierad, eller tänk på Knutby).

  Det är oerhört viktigt för oss att helt bli genomsyrar av det äkta evangeliet vi finner i NT. Jesus är vårt enda hopp och vårt enda modell. Inte hur vi tolkar honom utan så som vi får läsa om honom i NT. Här har vi som Jesu efterföljare vår stora utmaning, att gestalta honom och ingenting annat!

 6. Christian skriver:

  Hej Nils-Olof,

  Jag vet att det här är ett äldre blogginlägg, men jag måste ändå få möjlighet kommentera de egendomligheter som framförs häri. Du skriver till exempel, om Anders Breivik, att

  “1) Han delar upp människor i olika lag/grupper, A- och B-lag (eventuellt också C-lag) efter någon sorts värdering. 2) Han motsätter sig blandning mellan dessa. 3) Han ser de som tillåter sådan blandning som föraktliga. 4) Han ser de som uppmuntrar och driver på blandning som förrädare.”

  Sedan skriver du också att dessa “och liknande tankar (…) finns definitivt i Darwins evolutionsteori”. Jaså? Gör de? Var då någonstans? Var, i den moderna evolutionsbiologin, finner du något som helst stöd för uppfattningen om att människor går att dela in i “A-, B- och C-lag” som inte bör beblanda sig med varandra? Det här är ju ett fullständigt grundlöst påstående och du bygger ditt blogginlägg rena felaktigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *