Påsken vittnar om vad kärlek är

Kristendomens budskap i koncentrat
Påskens kristna berättelse är grunden för hela kristendomen. Guds Son som väljer att tillfångatas, pinas och dödas för att på korset ta alla människors synd, skuld och straffet för detta på sig. Som ett ställföreträdande offer för andras missgärningar. Död och begraven visar Gud sin makt över döden genom att Jesus uppstår på tredje dagen, visar sig för lärjungarna och blir den förste att uppstå från döden. Genom sin offergärning visar Jesus vägen för kristna i alla tider, att dödens makt är bruten och genom Jesus offergärning ligger vägen till förlåtelse och evigt liv öppen för alla som tar emot hans gärning i tro. Påsken är kristendomens budskap i koncentrat.

Påsken berättar om vad Kärlek egentligen är
Men Påsken visar också Guds syn på Kärlek i koncentrat. Kärlek som vår kultur och samtid är full av yttringar för. Men som så ofta får ett helt annat innehåll och attribut än den kärlek som Jesus visar på under påsken.

Kärlek framställs så ofta i känslornas medvind. Det är fjärilar i magen, det pirrar i kroppen, åtrå som svallar. Kärleken illustreras med choklad, gelehallon, blombuketter, hjärtan, tända ljus och presentpapper. Kärlek är när de varma och positiva känslorna flödar fram.

Men Påskens kärlek visad genom Jesu offergärning, är Kärlek i total motvind. Det är den avskalade kärlekens själva kärna som Jesus visar upp. Det finns inte en enda positiv känsla av medvind när Jesus svettades blod vid Olivberget, något som lär vara ett tecken på yttersta formen av ångest. Det fanns inget känslomässigt mysigt kittlande med den Jesus som blev tillfångatagen, piskad, torterad och slutligen avrättad genom en av de mest plågsamma dödsmetoderna som kan tänkas, uppspikad på ett kors där kroppen sakta kvävs till döds. Inga gelehallon, tulpanbuketter eller chokladaskar delades ut vid Jesus kors, det var smärta, gråt och lidande. Men det var det yttersta beviset på Guds kärlek till människorna. Det lidande och den död som Jesus var beredd att genomgå för att han ville människornas frälsning och återlösning till Gud, Fadern. Det var det yttersta koncentratet av vad Kärlek är, när allt som också tillhör kärleken men som är lagren utanför har skalats bort.

Så lär vi oss vad kärlek ytterst är. Det är den yttersta viljan och överlåtelsen att göra det rätta och goda för varje människa i vår tillvaro. Och det är viljan och inriktningen att göra Gud allhärskarens vilja i det minsta till det största.

Det lär oss att allt som sägs är kärlek inte alltid fullt ut är kärlek. Det räcker inte med våra känslor för någon. Det räcker inte med det som känns bra, spännande, attraktivt, troget och bedöms fullt lämpligt i vår tid. Kärleken måste ha samstämmighet med Guds vilja, vara i linje med Hans inriktning och ord, vara en del av det Gud vill med vår skapelse och liv. Det kan ibland vara det som är rent på tvärs mot de sköna känslornas medvind.

Mycket av det som är fint, härligt och känslosamt gott är ett utflöde av Guds kärlek. Men Guds rena utmejslade kärleken i koncentrat, den visar sig i sin oerhörda kvalitet genom Jesus gärning på påskens kors, genom överlåtelse, lidande, död och segerrik uppståndelse.

Jesus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden!

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Evangelisation, Kristusliv, Okategoriserade, Vittnesbörd | Lämna en kommentar

Om omvandling av kyrkor efter en förändrad syn på Guds ord i Bibeln.

 

 

 

 

 

Pastorer och ordinerade andliga ledare från Equmeniakyrkan på Pridefestivalen där hyllningen av Baal kamofleras av samba uppluppen fest och utvalda bibelord och prästkragar. Och de visar stor glädjande solidaritet med alla Baals hyllningar. Märkligt,

I föregående inlägg (26 mars 2021) belystes den process som nu drar fram över Evangeliska Frikyrkan. Kommer den evangeliskt inriktade kyrkan att gå på samma väg som den allt mer liberalteologiskt inriktade Equmeniakyrkan som år för år avvecklar det som varit kvar av svensk baptism i Svenska Baptistsamfundet?

Inlägget fick titeln:

“Att spräcka ett samfund. Del 2”

Genom en särskild plan som just nu håller på att genomföras i EFK:s största församling i Örebro revideras den historiska synen på Guds ord.

EN församling som är del ev EFK och den Evangeliska alliansen i Sverige med teologiska grunddokument som handlar om en sann bibeltrohet, är på väg att förändra sitt förhållande till Guds ord.

Nu bryts den klassiskt kristna synen på Guds ord bort och ersätts av en samhällssyn som är annorlunda och som ser det evangeliskt kristna som exkluderande och reaktionärt. Bibeln “tolkas” som vägledande för ett gott och rättfärdigt liv utifrån den samhällskontext vi har idag. “Liberalteologi” används ofta som ett begrepp runt denna förändring.

Björn Donobauer, bibellärare och teolog

Att bibeln och den kristna tron ser äktenskapet som något som enbart gäller  man och kvinna utgår från en direkt läsning av bibeln. Bibelläraren och teologen Björn Donobauer en gång utbildad på Baptistsamfundets pastorsutbildning Betelseminariet uttrycker sina tankar utifrån den förändring som man vill genomföra i en församling i Örebro. Han har tidigare skrivit om detta på sin blogg under rubriken Krisen Pride.

Lausannedeklarationen

Många evangeliskt inriktade kyrkor har undertecknat den så kallade Lausannedeklarationen, ett slags bekännelseverk till klassisk bibelsyn. Deklarationen inspirerades av evangelisten och baptisten Billy Graham. EFK ställde sig bakom denna bekännelse.

Här följer Lausannedeklarationens bibelsyn:

Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.

 

Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.

 

Björn Donobauers kommentarer och undervisning

I dyningarna efter den osaliga omröstningen om samkönade äktenskap i EFK församlingen i Örebro efterfrågas ett mildare tonläge från dem som vill hålla fast vid en “klassisk” syn.
Det är att alldeles missa poängen. Vad det hela handlar om är detta:

För att försvara ‘Pride’ och alla dess följdeffekter, och fortsätta att låtsas att det är en ‘kristen’ dygd att göra det måste man göra följande åverkan på det som är all kristen tros fundament.

Man måste koppla loss kristen tro från de heliga skrifterna som sådana och endast ha kvar ytterst små fragment, fragment som godtyckligt väljs av dem som är väl medvetna om att det som den kristna kyrkan till för några decennier sedan höll för sant, omöjliggjorde att kyrkan gav ens en handsbredd utrymme åt ‘Pride’ i någon som helst form.

Priderörelsen och alla dess försvarare måste göra följande våld på de heliga skrifterna:

1 Den och de måste förneka att Gud Skaparen har gjort sitt verk fullkomligt och att Guds avbild på jorden är Människan, skapad till man och kvinna. Den ursprungliga skapelseordningen följer som en röd tråd genom den historiska försoningshistorien och samma grundtes om vad som är Guds vilja upprepas i båda förbundstestamenten. Hela skriftens sammanlagda förståelse är denna, människan är man och kvinna och släktets överlevnad hänger på den biologiska ordningen.

2 Den måste förneka att syndafallet är och var en omstörtande start på ett omfattande förfall, inte början på en lysande evolution. Priderörelsen förfäktar att den har en progressiv och människovänlig syn på individens frihet och att övergivandet av ‘moraliska protokoll’ är en frihetsyttring. Bibelns budskap är raka motsatsen: förfallet i de mellanmänskliga relationerna är progressivt på samma sätt som förstörelseprocessen i ett ruttnande ägg, det är visserligen en slags utveckling, men knappast åt rätt håll. Dessutom pågår en gradvis degeneration av människan som sådan. Genetiskt, biologiskt och moraliskt förfall.

3 Den måste förneka att Gud är den samme från evighet till evighet och att Hans ord gäller för all tid.  Gud måste visa sig vara anpassningsbar till våra föränderliga normer, annars får Gud vackert ge sig av. För det är inte Priderörelsens budskap att:  “ske din vilja, inte min.” Tvärtom det är människans egen vilja som Gud skall instämma i. Hur dessa som kallar sig kristna förhåller sig till “Fader vår” är sannerligen en gåta. Men hyckleriets ansikte är aldrig så fagert som när det uppträder i klerikala ornat. Alla de lagar som gavs av Gud är inramade av Guds egen heliga karaktär och väsen.
“Ni skall vara heliga, ty jag är Helig.” Lagarna gavs för att människan, som bara är gäst och främling i Guds värld skulle kunna leva i den världen utan att landet skulle spy dem ut. Om de orenade landet genom att leva på tvärs mot dessa, ägarens föreskrifter, kan de som släkte, som folk, som politisk enhet inte överleva.
När slutade Gud vara Gud?

4 Den måste förneka att det är någon fara på taket när man av syndakatalogerna gör pappersmassa och drar löje över “de konservativa” som envist säger: gör inte så om ni vill leva.

” Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.  Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,  kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”
Nej, nej säger kyrkorna idag: vi skall gå i samma tåg som de, för de är ju alla av samma skrot och korn som vi. Vi hyllar insikten om att det inte finns någon skillnad mellan den troende och den icke ännu troende. Alla är vi Guds barn.”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.  Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen.  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.”
Behöver det påpekas att Högmod är detsamma som “Pride”? Och att högmod alltid går före fall?

5 Den måste förneka att människan är en syndare som måste bli räddad från sin synd och sina synder tillika. Den enda synd som ännu finns kvar att tala om är, förvänt nog, deras synd som inte godtar att synden upphöjs till norm och att man skriver om sin troslära till att högakta syndaren medan den ännu håller fast vid sin rätt att synda. “Ni är kärlekslösa, säger de, ni skall älska till och med era fiender, för Gud är kärlek!”  Det de naturligtvis bortser ifrån är att kärleken är stor just för att den är villkorad.  Det vill säga den är till för att rädda de som var förlorade, redan förlorade, och att den kärleken är till för att befria dem från det som gjorde att de var förlorade: deras ‘pride’.

6 Den måste förneka de insikter om vart ett moraliskt förfall av detta slag med automatik leder . Följande  delar av Guds ord får inte citeras och får inte användas emot dem. Hävdar de. Dock är Gud av motsatt uppfattning.
” Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.  Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

7 Den måste förneka att sann kristendom mynnar i en radikal skillnad mellan ett liv i ‘köttet’ och ett liv i “Anden”. Att leva i köttet är att höja den opånyttfödda människans normalliv till normen för vad det är att vara människa. Att vara en kristen är att ha kommit till den människans vägs ände. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Än mindre komma in i det.

Vem vågar göra sig till tolk för en sådan radikal förvanskning av “den tro som en gång för alla är given åt alla de heliga.” Det är bara att läsa och lyssna.

8 Den måste totalt ignorera allt Gud säger om den kommande domen över all orättfärdighet och invagga människor i tron att Gud inte bryr sig, eller rentav uppskattar att det som sedan 4000 år i klartext beskrivits vara i direkt uppror mot Gud, nu är helt i enlighet med Guds vilja!
“Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne,  så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er  och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.”
De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.  Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna[a]upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.
När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva  medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!   Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”

9 Den måste göra en helomvändning när det gäller sexualitetens plats i människans liv. Denna  egenhet hos människan att hon genom sexualiteten både förökar sig och binder sig i starka allianser med sin medmänniska är en gåva, en charisma, och den förblir en gåva så länge den inhägnas av Skaparens intentioner och begränsningar . Inte för inte upptas en stor del av Guds lag av gränssättningar för sexualitetens utlevande. Sex är en egenskap och en gåva. Priderörelsen omdefinierar människan och gör hennes förmenta sexuella identitet till en definition av vad människan är. Hon är inte längre skapad till Guds avbild utan definieras utifrån det urartade könslivets vrångbild.  Det som är en sekundär egenskap av jordiskt begränsat slag görs till gudom. Den vanligaste avgudadyrkan i världen är “baalsdyrkan”. Den har sexualiteten som en del av riten och barnamorden som logisk pendang. Samma människor som stolt följer Prideflaggan leder försvaret för aborten.

10 Den måste förneka att Jesus är Herre.  Den kyrka som ansluter sig till Pride måste tvinga Jesus Kristus, Guds son, till abdikation och sätta sig själv och sina sjävvalda ‘auktoriteter’  i Hans ställe. Att de därigenom förlorar sitt mandat att tala som om de vore bemyndigade av Honom förstår de inte. Och de är falska lärare som drar med sig sina får till avgrunden. Deras egentliga religion är enbart ett kittlande av öronen hos dem som vill ha rättigheter utan att bejaka sina skyldigheter “att tala vad sant är”.

Detta är vad den nya ‘teologin’ ytterst handlar om. Den rycker undan fötterna på den 2000 åriga kristna kyrkans tro. Och vad de som utför ryckandet inte förmår att begripa är att de rycker undan fundamentet för sin egen trovärdighet och rätt att kalla sig Kristi tjänare.

Björn Donobauer
Författare, Bibellärare
Doncaster, United Kingdom

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Konsten att spräcka ett samfund – del 2

2009 röstade 28(!) medlemmar igenom att Norrmalmskyrkan i Stockholm skulle börja viga samkönade par. Det var den första församlingen i Sverige som tog det beslutet och inriktningen fick stöd från Svenska Baptistsamfundets ledning.

Beslutet och samfundets hållning skapade en stor splittring i rörelsen och Baptistsamfundet var hämmat av detta ända fram till samfundets upphörande i och med Equmeniakyrkans bildande.

Ett antal församlingar och medlemmar protesterade, och samfundets vägval att varje församling skulle kunna bestämma frågan själv var inte alls nog för den mer evangelikala falangen av församlingar. Slutresultatet blev att uppemot 15 församlingar, kopplade till Svenska Baptistsamfundet, har förändrat sin samfundsanknytning på grund av denna fråga. De flesta av dessa gick till Evangeliska Frikyrkan(EFK).

Nu börjar allt om igen, på samma sätt.

Immanuelskyrkan i Örebro(EFK) har som första församling i sitt samfund tagit ett förberedande beslut om att börja viga samkönade par. Beslutet väcker stor oro och turbulens inom EFK. EFK:s ledning uttrycker sin bekännelse till samfundets bibliska grundprinciper men samtidigt en förhoppning att alla skall prata med varandra med respekt och inlyssnande.

Det finns i slutändan två huvudsakliga vägval som EFK kan välja:

  1. Låt oss alla vara kompisar! Olikheter berikar och varje församling väljer sin väg själv. Vi justerar och anpassar vår teologiska grund.
  2. Vi står fast vid vår teologiska grund! Vi står fast vid den hållning till äktenskapet och bibelordet som varit kristenhetens och den evangelikala rörelsens tradition. De som är med behöver dela denna hållning.

Oavsett vägval kommer det att uppstå någon slags splittring. Frestelsen måste vara stor för krafter inom EFK att försöka välja alternativ 1, med tanke på den starka betoning på god samtalston, trivselgemenskap, mission men inte alltid så mycket lära, och mild karismatik som odlats inom rörelsen. Mildhet slår sanning. Men samtidigt finns också starka krafter för trohet till en biblisk grund och många duktiga bibelgrundade teologer.

Så när Immanuelskyrkan väljer framgångsreceptet på att spräcka ett samfund så står mycket på spel. Många församlingar kommer inte att finna sig i ett vägval som bejakar grundläggande teologiska olikheter kring äktenskap och bibelsyn. Om EFK inte kan ha en självklar linje där Bibeln är tydlig, hur skall man då klara av svårare frågor?

Vägvalet är alltså följande: Splittringen kan bli stor, eller större.

Den rimliga lösningen vore faktiskt att lika barn leka bäst. Immanuelskyrkans beslut passar klockrent in i Equmeniakyrkans teologi och det samfundet behöver alla medlemmar som de kan få. Med föreståndare som f.d. hög ledare i sitt gamla sammanhang är det bara att återknyta kontakten med gamla vänner och ta en plats där de blir mer än välkomnade. Om Immanuelskyrkan inte vill underordna sig den teologiska grundval som finns nu, och inte vill följa den samfundsprocess som är beslutad, så borde församlingen dra den logiska slutsatsen av detta själv.

Det är nog det alternativ som skapar minimal splittring. För splittring blir det oavsett vägval.
För 10-15 baptistförsamlingar som sökte en fristad i EFK för att finnas i ett sammanhang byggt på en självklar biblisk grund, börjar sorgeprocessen åter. Något de delar med många andra församlingar i sitt nya sammanhang.

Publicerat i Äktenskapet, Baptism, Bibeltolkning, Församlingsliv | 1 kommentar

Hur är läget? Om konspirationsteorier mm.

Daniel Alm

Pingstledare varnar för konspirationsteorier!

Ledarna för pingströrelsen i Norden oroar sig hur “YouTube-profeter” gör människor rädda för coronaviruset och coronavaccinet.

Varning för konspirationsteorier?

Frågetecknet i rubriken är inget misstag! Det finns där med tanke på alla konspirationsteorier som kristna varnas för nuförtiden. Vilka är teorierna? Vad innebär de?

Några länkar med varningar för konspirationsteorier är:

Desinformation om pandemin är livsfarlig – bokstavligen (bakom betalvägg)

Nordiska pingstledare varnar för konspirationsteorier (bakom betalvägg)
Uppmanar pingstvänner till social distansering och ta covid-19-vaccinet

Undersökning: Evangelikaler mer öppna för konspirationsteorier (bakom betalvägg)
Bland annat kopplar artikeln ihop QAnon med Trump.

Låt inte skrämselpropaganda skymma hoppet
Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver debattören.

Skribenten vill att vi skall undvika konspiratoriska tolkningar, som bygger på tvivelaktiga källor och lösryckta bibelverser, och exemplifierar med uppfattningen att Bill Gates har preparerat coronavaccinet med ett chip för att kunna kontrollera världen. Ett annat exempel är påståendet om att påven och Katolska kyrkan genom sin religionsdialog planerar att skapa en ny världsreligion.

Kristna, akta er för konspirationsteorier!
Som exempel på konspirationsteorier nämner debattörerna att Bill Gates eller den “djupa staten” kan smyga på oss ett kontrollchip via vaccinet och att det framtagits för snabbt för att vara säkert. Att det kommer förändra vårt dna eller att pandemin egentligen bara är ett påhitt av “Big Pharma” för att tjäna pengar.

De gör en jämförelse över antal döda utan att sätta siffrorna i sitt sammanhang. Läs mer här.

Debattörerna menar att det är sorgligt att det finns kristna som menar att pandemin inte existerar, men att större kunskap kan förhoppningsvis hjälpa.

Som all statistik är inte ens officiellt godkänd statistik fullständigt sann. Men för att få bättre kunskap om sammanhang och skeenden är statistik onekligen en hjälp på vägen. Ibland kanske den upplevda verkligheten och den statistiska verkligheten inte går i takt. Lär mer här.

Debattörerna skriver att det inte kristnas uppgift att underblåsa den onyanserade världsbild som konspirationsteoretikerna målar upp där fokus ligger på misstro mot beprövad vetenskap och mot medier i allmänhet.

De vet inte exakt vad odjurets märke står för men är säkra på att det inte är vaccinet. De avslutar med följande uppmaning: ”Som kristna är vi sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom.

Hjälp till att stoppa pandemin i stället för att sprida konspirationsteorier. Vaccinera er och rädda liv!”

Gör skillnad på konspirationsteorier och sunda ifrågasättanden
Ägnar sig denne skribent -som ifrågasätter debattörerna – åt ”sunda ifrågasättanden”? Eller är han ett exempel på konspirationsteoretiker?
Han har nämligen läst och lyssnat på mycket om vaccin i medier och på alternativa sidor. Det som slagit honom är att det är förvånansvärt många seriösa forskare, läkare, journalister med mera som tar fram bra underlag på att till exempel vaccinet inte är tillräckligt utprovat, har bieffekter, med mera, men att detta sällan kommer fram i vanliga medier.

Det är väldigt lätt att samla ihop alla som är tveksamma till vaccin, fundersamma över vad som ligger bakom corona och så vidare och sätta dessa i en konspirationsgrupp.

Skribenten använder ett mycket intressant ord, “feltänkarna”. Det finns faktiskt stöd för det i Bibeln, nämligen i Matt 18:6: ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.

Bokstavlig betydelse av ”förleder” (skandalizó) är: ”Att sätta en snara och därmed orsaka att någon snubblar”.
En bildlig betydelse är: ”Att hindra rätt beteende eller tanke”.

Artikeln avslutas med följande ord: ”I slutet av artikeln skriver man: “Som kristna är vi sända till världen för att sprida ljus, hopp och läkedom.” För mig innebär det hoppet Jesus.”. Är skribenten svärmisk, överandlig, eller har han helt enkelt huvudet på skaft och ser klarare än många som menar sig vara ledare för folket?

Är han på väg in i filterbubblan, på grund av att han läst alternativmedia? Eller är han på väg ut ur filterbubblan, tack vare att han läser alternativmedia?

Vilddjurets märke är inget fysiskt tecken
Man kan inte hamna i vilddjurets grepp genom ett chip under huden eller något annat ingrepp på eller i kroppen, skriver debattören. Han menar att det Bibeln varnar för är att låta en “trosbekännelse till vilddjuret” prägla tankar, handlingar och social gemenskap, att vi alltså varnas för att hänge oss till det som vilddjuret representerar.

Låt inte dåliga nyheter stjäla din uppmärksamhet

Riktig konspiration eller konspirationsteori

Kristna experter ger sin syn på massvaccinering

Sanning och kritiskt tänkande hör samman

Varför vänder vi oss till ”legender”?

Därför spirar konspirationsteorierna

Nu drabbas Sverige av konspirationspandemin

Bill Gates nämns ibland som exempel på en person som blir felaktigt utpekad av konspirationsteoretiker. Vem är då denne – för många kanske rätt okände – person? Uppenbarligen måste han ha något slags inflytande eftersom det uppstår konspirationsteorier om honom. Vem är han? Vad säger han? Läs mer här.

Vad säger experten?

Tegnells svar (13:00) på nedanstående fråga är egentligen fullständigt sensationellt. Är vi utsatta för ett medicinskt experiment? Om inte ens medicinska experter kan ge säkra besked, hur kan då kyrkliga ledare och opinionsbildare göra det?

Det här är ju ett slags experiment som man nu håller på med, för att se hur pass mycket det här vaccinet kommer att skydda mot smittspridningen. Det vet vi ju inte riktigt ännu. Vi hoppas ju vi får svaret från Israel.”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUR ÄR LÄGET (del 2)

Hur är läget? Fortsättning från föregående blogginlägg?

Av Bo Fjällström

Inledning, forts

Ett sätt som vi använder omedvetet – men kanske borde använda mer medvetet – är att läsa av en persons kroppsspråk och tonläge. I de fall dessa motsäger det sagda har det visat sig att vi har en benägenhet att lita allra mest på personens ansiktsuttryck (55 %) och därefter på personens tonläge (38 %). Kvar blir 7 % till det talade ordet. Men detta gäller – som sagt – endast när det sagda motsägs av kroppsspråket! I dessa tider med skärmar av alla de slag så har vi möjlighet att läsa av människor som vi inte ens är i närheten av.

Förutom detta måste vi förstås göra oss besvär med att helt enkelt kolla upp sådant som påstås vara fakta, för att – så långt som möjligt – förvissa oss om att det verkligen är fakta, och inte selektivt vald information avsedd att ge sken av något annat än det egentligen handlar om.

Som sagt: Pröva allt! Behåll det goda!

Hur har vi hamnat i detta läge, forts?

Kolera, till exempel, var inte känt i väst förrän i slutet av 1700-talet och blev en mänsklig pandemi på grund av internationella resor, vilket möjliggjorde åtkomst av de nya bakterierna från Asien. Detta gör att man kan misstänka att förmodligen väldigt många av de förbättringar som uppnåtts de senaste århundradena har en hög kostnad i form av dödliga sjukdomar.

SARS-CoV-2 är det senaste tillskottet till den långa listan över mikrobiella ämnen som hotar den mänskliga arten. Det tvingar oss att anpassa, reagera och ompröva vårt förhållande till naturen. Nya och återkommande smittsamma sjukdomar är ett resultat av mänsklig existens och vår interaktion med varandra och med naturen.

COVID-19-pandemin är ännu en påminnelse om att våra mänskliga aktiviteter utgör aggressiva, skadliga och obalanserade interaktioner med naturen. Vi kommer i allt högre grad att vålla nya sjukdomar, vi förblir i fara under överskådlig framtid. COVID-19 är en väckarklocka som borde tvinga oss att börja tänka på allvar och kollektivt om att leva i mer omtänksam och kreativ harmoni med naturen.

Det tycks alltså som att vi ständigt kommer att få dras med epidemier och pandemier så länge det finns jordbruk. Källan till dessa uppgifter finns här .

Tidigare framlagda framtidsscenarier, forts
Ytterligare från World Economic Forum

Vi bör förbereda oss för en global cyber-COVID-liknande pandemi som sprider sig snabbare och längre än ett biologiskt virus, med lika eller större ekonomisk inverkan. Coronaviruskrisen ger insikter om hur ledare bättre kan förbereda sig för sådana cyberrisker.

De flesta i världen upplever för närvarande mycket extrema levnadsförhållanden som ett resultat av COVID-19. Det vore tröstande att tro att detta bara är en ”blip” som avbryter en i huvudsak stabil situation, och att världen kommer att återgå till det ”normala” när medicinen och vetenskapen tämjt viruset.

Trösterikt – och fel.

COVID-19 är inte det enda hotet med förmåga att snabbt och exponentiellt förstöra vårt sätt att leva. Krisen visar att världen är mycket känsligare för störningar av pandemier, cyberattacker eller miljömässiga ”tipping points” än historien antyder.

Vårt ”nya normala” är inte COVID-19 i sig – det är COVID-liknande incidenter. Och en cyberpandemi är förmodligen lika oundviklig som en framtida pandemi.

Tiden att börja tänka på svaret är – som alltid – idag. För att starta den processen är det viktigt att undersöka lärdomarna från 19-COVID-pandemin – och använda dem för att förbereda sig för framtida globala cyberattacker.

Lärdomarna är:
1: Cyberattacker med egenskaper som liknar coronaviruset skulle spridas snabbare och längre än biologiska virus.

2: Den ekonomiska effekten av en utbredd digital avstängning skulle vara lika stor – eller större – än vad vi för närvarande ser.

Enda sättet att stoppa den exponentiella spridningen av cyber-COVID skulle vara att helt koppla bort alla sårbara enheter från varandra och från internet för att undvika infektion. Hela världen skulle genomgå en digital cyberlockdown tills ett vaccin utvecklades.
All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio.

Ytterligare från boken utgiven av Rockefeller och GBN

”Men även i utvecklade länder var kontrollen en utmaning. USA: s ursprungliga politik för att ”kraftfullt motverka” medborgare från att flyga visade sig vara dödlig i sin eftergivenhet och påskyndade spridning av viruset inte bara inom USA utan över gränserna. Men några länder klarade sig bättre – i synnerhet Kina. Kineserna regeringens skarpa påbud och genomdrivande av obligatorisk karantän för alla medborgare, såväl som dess omedelbara och nästan hermetiska tillslutning av alla gränser, räddade miljontals liv och stoppade spridningen av viruset långt tidigare än i andra länder och möjliggjorde en snabbare återhämtning efter pandemin.”

Från sid 19: ”Kinas regering var inte den enda som vidtagit extrema åtgärder för att skydda sina medborgare från risk och exponering. Under pandemin spände nationella ledare runt om i världen sina muskler och införde tvingande regler och begränsningar, från obligatoriska ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid entréerna till gemensamma utrymmen som tågstationer och stormarknader. Även sedan pandemin avklingat, fortsatte, och till och med intensifierades, denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och internationell terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tog ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. Till att börja med fick tanken på en mer kontrollerad värld bred acceptans och gillande. Medborgare gav villigt upp en del av sin suveränitet – och integritet – till ett tillstånd av förmynderi i utbyte mot större säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mer toleranta och till och med angelägna om toppstyrda föreskrifter och övervakning, och nationella ledare hade mer handlingsfrihet att påtvinga föreskrifter på de sätt de ansåg lämpliga.

I utvecklade länder, tog sig denna ökade övervakning många uttryck: biometrisk ID för alla medborgare, till exempel, och stramare reglering av viktiga industrier vars stabilitet ansågs vara avgörande för nationella intressen.”

I länder med starka och omtänksamma ledare, ökade medborgarnas övergripande ekonomiska status och livskvalitet.”

Men mer auktoritärt ledarskap fungerade mindre bra – och i vissa fall med tragiska konsekvenser – i länder som drivs av oansvariga eliter som använde sina ökade makt till att driva sina egna intressen på medborgarnas bekostnad.”

Från sid 21: ”År 2025 verkade människor bli trötta på så mycket toppstyrd kontroll och att låta ledare och myndigheter gör val åt dem.”

”Varhelst nationella intressen kolliderade med individuella intressen, var det konflikt. Sporadiskt motstånd blev alltmer organiserat och samordnat, när missnöjda ungdomar och människor som hade sett sin ställning och sina möjligheter gå upp i rök – till stor del i utvecklingsländer – uppmuntrade oroligheter.”

”Även de som gillade större stabilitet och förutsägbarhet i denna värld började känna sig obekväma och begränsade av så många strikta regler och av strikta nationella gränser. Känslan fanns i luften att något förr eller senare oundvikligen skulle kullkasta den noggranna ordning som världens regeringar arbetat så hårt för att åstadkomma.”

Från sid 37: ”År 2030 verkade skillnaden mellan ”utvecklade” och ”utvecklande” länder inte längre särskilt beskrivande eller relevant.”

Innehållet i denna bok stämmer märkligt väl med Wikipedias artikel om utbrottet.

Ytterligare från FOI:s rapport

Bakgrunden till rapporten beskrivs bland annat på följande sätt:
”Försvarsberedningen har gjort en genomgång och beskrivning av det rättsliga läget som rör totalförsvar och anser sammanfattningsvis att det finns grundläggande legala förutsättningar för att kunna hantera såväl gråzonsproblematik som krig.”

Typfallen är öppet tillgängliga, dvs. inte förknippade med sekretess.”, men
”Det slutliga skarpa planeringsunderlaget, dvs. utvecklade typfall eller mer detaljerade antaganden och analyser i relation till typfallen, måste hanteras under sekretess eftersom detta anger vad myndigheter planerar för och därmed också vad man väljer att inte planera för, vilket utgör potentiella sårbarheter i totalförsvaret.”

Bakgrunden till det tänkta scenariot beskrivs bland annat på följande sätt::
”Både regeringen och myndigheter, liksom allmänheten, utsätts för direkta påfrestningar via påverkade samhällsfunktioner, liksom informationspåverkan, samtidigt som det initialt är oklart vad det egentligen är som sker.”

”Förekomsten av förvrängd information och korrupta data i system som används av beslutsfattare, operatörer och specialister inom en rad samhällssektorer ökar, vilket tyder på avancerade dataintrång. Påverkan på samhällets funktionalitet är tämligen begränsad men bland allmänheten sprider sig ändå viss oro.

Spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier, som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier, förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bl.a. ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar, samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker.”

Denna tråd tas upp betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck-och yttrandefriheten (SOU 2020:45)”, sid 492: ”direktsänd webb‐tv och rörlig bild över webben används tyvärr i olagliga och moraliskt tvivelaktiga sammanhang. En person som vill sprida ett budskap eller visa en händelse, som traditionella medier inte vill visa, har stora möjligheter att göra det med hjälp av plattformar för webbsändning.”

Exempel på dessa typer av verksamheter kan vara direktsändning av
• Sexualbrott av olika typer från olika platser i världen som tittaren ser vid ett givet tillfälle mot betalning.
• Vadslagning på olagliga verksamheter som exempelvis kamphundsfighter eller boxningsmatcher.
• Beställda våldsbrott eller inbrott.
• Olyckor eller dödsfall och liknande.”

Men man tar även upp:
”• Politiska budskap och uppviglingsaktiviteter.”,
utan att närmare precisera vad man menar med ”politiska budskap” och ”uppviglingsaktiviteter”.

Mikael Damberg uttalar sig 14 januari, 2020 och anser att Sverige måste rusta för gråzonsläge. Vid ett gråzonsläge får polisen förstärkning av militären. Militär kan alltså sättas in mot den egna befolkningen. Angående detta säger Damberg: ”Det är klart att det finns en känslighet historiskt sett när man använder militär, inte minst mot sina egna medborgare”. Men han jämför det med att ingen tycker att det är konstigt att försvaret hjälper till vid stora skogsbränder.

Finns det någon lösning, forts?

För att minska risken för smittspridning håller vi social distans. ”Lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader” lever under ”tvingande regler och begränsningar”, och den fria rörligheten är satt på undantag. Vi lever kort sagt i ett nedstängt samhälle. Men det är inte alla som håller med om att det är rätt väg att gå. Läs mer här.

Som ett led i att värna naturen presenterade EU-kommissionen, 20 maj 2020, en strategi till 2030 för att få den biologiska mångfalden att återhämta sig. Den innebär bland annat att minst 30 % av EU-ländernas yta och 30 % av haven inom EU kommer att vara skyddade.

Av detta omfattas en tredjedel – alltså 10 % – av ett ”strikt skydd” vilket innebär att ”extraherande aktiviteter” såsom jakt, fiske, skogsbruk samt gruvindustri inte får förekomma. Däremot tillåts viss produktion av förnybar energi och ”kontrollerad” turism. Med tanke på att EU-kommissionen föreslår att svensk vattenkraft inte längre ska klassas som en hållbar energikälla, så lär energiproduktionen i strikt skyddade områden innebära vindkraft och vågkraft.

Men Jägarförbundet ”anser att det är anmärkningsvärt att jakt – som är ett hållbart brukande – likställs med gruvdrift. Att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på okunskap om hur jakten bedrivs och om hållbart brukande”.

Det finns även en lösning vad gäller köttproduktion, nämligen odlat kött producerat i laboratorier, i stället för kött från jordbrukens djurbesättningar. Affärsmannen och filantropen Bill Gates – grundare av Microsoft och Bill and Melinda Gates Foundation – förespråkar den lösningen. Han tror inte att de 80 fattigaste länderna kommer att äta syntetiskt kött, men att att alla rika länder bör byta till 100% syntetiskt nötkött. Han menar att vi kan vänja oss vid smakskillnaden, att man kommer att få det att smaka bättre framöver samt att klimatvinsten – eller regleringar för att helt förändra efterfrågan – kan leda till förändrat beteende hos folk.

Singapore har redan gett sitt godkännande till denna nya köttproduktion som dessutom bidrar till bättre klimat enligt artiklarna i länkarna samt Rapports sändning 15/12-20, kl. 19.30.

På detta svarar LRF:s förbundsordförande, Palle Borgström: ”När man jämför just 2019 med 2018, då jämför man de två extremår. 2018 var ett torkår med låga skördar vilket innebär lite transporter och litet behov av torkning. 2019 var å andra sidan ett rekordår. Det blir lite orättvist när man bara tittar på utsläpp och inte tar hänsyn till att sektorn binder mycket kol också”.

Inom parentes sagt, presenterar Rapport här en halv nyhet och lämnar över till tittarna att själva ta reda på hur det egentligen förhåller sig, trots att redaktionen inte behövt lägga ner särskilt mycket tid för att hitta uppgiften att enbart jordbrukets spannmålsodling binder 3,8 miljarder ton kol årligen. Lägger man till 2 miljarder ton, som andra grödor binder, blir summan 5,8 ton. Utsläppen beräknas vara 5 – 6 miljarder ton (knappt 7 enligt Rapport). Svenskt jordbruks nettoutsläpp är alltså väldigt litet – om ens något – och är därför inte jämförbara med arbetsmaskiners utsläpp. Uppgifterna kommer från en rapport utgiven 13 maj, 2020 (texten under FIGURE 2).

Slutligen finns en lösning som gett upphov till glädjeyra. Den sägs vara en välsignelseenda hoppetett ljus i mörkret. Lösningen är ”Livets programvara”, utvecklad av bl.a. Moderna som jämför sin mRNA-teknologiplattform med ett operativsystem på en dator, som är utformat för att kunna nyttjas av olika program. I Modernas fall är ”programmet” eller ”appen” deras mRNA-läkemedel.

Normalt används en levande men försvagad patogen, eller en inaktiverad eller avdödad patogen som injiceras för att trigga igång det medfödda immunförsvaret.

Modernas och Pfizer BioNTech:s vacciner bygger på en ny teknik som innebär att man injicerar genmodifierat material – inneslutet i nanopartiklar – som instruerar kroppens celler att själv producera kopior av coronavirusets spikeprotein (coronavirusets ”utskott” som fungerar så att de ansluter till värdindividens cellers receptorer).

Skillnaden mellan metoderna är alltså att man med äldre vacciner triggar igång immunförsvaret genom att injicera de smittande patogenerna, medan mRNA-tekniken innebär att man injicerar information som gör att kroppen själv tillverkar delar av det smittande viruset, vilket i sin tur skall trigga igång immunförsvaret.

Men en svårighet är att få in mRNA i cellerna utan att trigga immunförsvaret, vilket skulle innebära att produktionen av spikeproteinet kan begränsas och därmed försämra verkan av mRNA-läkemedlet. För att undvika det beläggs nanopartiklarna med polyetylenglykol (PEG), en omdiskuterad substans.

Finns det några alternativ? Läs mer här.

Observera att patientlagen sätter den enskilde som den högste ansvarige!

Observera att patientlagen sätter den enskilde som den högste ansvarige! Ingen får heller – enligt Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter – utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment utan sitt fria samtycke!

Kanske mycket gott kan komma från den nya metoden. I framtiden tänker man sig kunna nyttja RNA-tekniken för att, till exempel, reparera hjärnskador och ”förändra, förbättra eller undertrycka minnen”. Tekniken har redan använts till att förändra beteenden.

Det förväntas – rent av krävs – att vi, som enskilda medborgare, skall ha fullt förtroende för politikerna, företagen och vaccinerna.

Intressant är att läsa Modernas dokumentation när man första gången erbjuder andelar av stamaktier, 9 november 2018. Läs mer här.
Politikerna verkar ha större förtroende för vaccinerna än vad tillverkarna själva har. Mer finns att läsa härhärhär och här.


Finns det någon bakomliggande ideologi? World Economic Forum, den organisation som fått FN:s mandat att vara drivande i genomförandet av Agenda 2030 – och har sina årliga träffar i Davos där världsledare inom olika kategorier träffas – tycks svara ja på frågan! Läs mer här!

Läs mer här, för några olika synpunkter på Agenda 2030.


Läs mer här för en mycket översiktlig sammanfattning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar