Equmeniakyrkans kyrkoledare har inga invändningar om abortverksamhet som en del av kyrklig mission

1. Bakgrund

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation med ett trettiotal medlemsorganisationer.  Svenska missionsrådet bildades 1912, och är en paraplyorganisation för svenska kyrkorsamfund och bistånds– och missionsorganisationer med kristen grund. Organisationen arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om globala orättvisor, om deras orsaker, om hur de kan övervinnas och om de kristna kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Svenska missionsrådet är också en av Sidas ramorganisationer som förmedlar statliga bidrag till sina medlemsorganisationer för biståndsverksamhet i utvecklingsländer och för informationsarbete i Sverige om utvecklingsländer.

2. Vad är “mission” och vad gör det svenska missionsrådet

Ett besök på missionsrådets hemsida ger läsaren en tydlighet huruvida missionsrådets namn är adekvat eller ej. Organisationen är väl bemannad med tjänstemän och oerhört väl kunniga i tekniken avseende användning av de absolut senaste modeorden i åsiktskorridorens smalaste passager. Givetvis finns verksamheten beskriven i termer som könsmaktsordning och intersektionalitet. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet ) Här blandas feministisk teori, queerteori och Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordning.

Rådet har utvecklat en policy för jämställdhet. Se länk nedan, Den byggs samman som ett crescendo av begrepp och metodik långt från frikyrkornas historiska och månne nuvarande ambitioner om mission. I jämställdhetsplanen kan man följdriktigt läsa missionsrådets hållning:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Planen fick katolska kyrkans kardinal Anders Aborelius att sätta avtryck i debatten och kraftfullt ta avstånd från rådets ambitioner. Noterbart är att jämföra Aborelius med Equmeniakyrkan. Så här svarade den kyrkan i Sändaren:(https://www.sandaren.se/nyhet/abortstrid-i-svenska-missionsradet-katolska-kyrkan-hotar-lamna )

Equmeniakyrkans kyrkoledare, Lasse Svensson

“Equmeniakyrkan finns med i SMR, och kyrkoledare Lasse Svensson menar att där finns en palett av åsikter i såväl abortfrågan som andra frågor.

Var står Equmeniakyrkan i saken?

– Vi har ingen uttalad hållning gällande abort, och har inte som samlad gemenskap gjort några uttalanden i det här sammanhanget. Det finns säkert en åsiktsbredd inom vårt samfund liksom i kyrkan i stort i Sverige.

Står Equmeniakyrkan bakom SMR:s ställningstagande?

– SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven. Vi vill vara aktiva medlemmar i SMR och kommer att följa processen.” (Ovanstående text är utdrag från artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren

3. Svensson svarar som Hasse Alfredssons figur klockarens kommentarer om “Pastor Jansson”

“Rösta på pastor Jansson han har inga bestämda åsikter om någonting”. Hasse Alfredsson som klockaren i pastor Janssons kyrka, från revyn Gröna Hund, 1962

Den ordalydelse som Svensson tillstyrker med en verbal dialekt a la Gröna Hund är att han “driver” inget annan än det som SMR skrivit dvs:…tillgång till laglig abort…är exempel på områden SMR (dvs flera kyrkor inkl Lasse Svenssons huvudman) anser vara viktigt att arbeta med.

4. Kardinal Anders Aborelius låter inte som “pastor Jansson”

Katolska kyrkan i Sverige klargör:

Människans liv är en gåva från Gud, därför är allt liv heligt. Människan blir till som en egen person i den stund som spermie och ägg möts, det så kallade konceptionsögonblicket. Vi menar att människan inte har rätt att avbryta detta liv, utan att livet vilar i Guds hand. Därför säger vi nej till abort, dödshjälp och dödsstraff.”

Kardinal Aborelius klargör kyrkans inställning:

Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR. 

Kardinal Anders Aborelius

5. Ägarstyrning

I ett antal uppmärksammade händelser kan begreppet “Ägarstyrning” kopplas till bland andra Equmeniakyrkans agerande under senare år vilket belysts i denna blogg. Uteffekten av en eventuell styrning från “ägaren”är ej sällan riktigt svår att finna. Alternativt inledas själva taken om påverkan eller inte i en rad begrepp rätt floskelartade som  antingen vittnar om ointresse eller intresse av att uppträda spretigt och obegripligt,. Ägarstyrningen lyftes t.ex. fram i samband med Libris bokutgivning av omdiskuterat material. En stolt vd bredde ut företaget i spalterna och ägarna verkade tagna på sängen. När ekonomin svajade byttes ledningen och ägarna dök upp och organiserade om.  I denna blogg har liknande förhållande lyfts upp i fråga om styrning av THS, Diakonia, Följeslagarprogram samt i en del  andra frågor. En synnerligen obegriplig teologisk styrning är från kyrkoledningen själv författade ett inlägg i kyrkas egn tidning Sändaren som innehöll budskapet att muslimer och kristna har samma Gud som man ber till med lite olika former för tillbedjan, Om kyrkans ledning (Sofia Cemnerin i Sändaren)  ber till samma Gud som massmördaren Akilov åkallade och bad till innan morden och som muslimer ser som den enda guden är det sensationellt. Tycker kyrkan mer än “olika”. Och är “olika” medlemmarnas och församlingarnas tankar. Att den gemensamma Guden är “skärningspunkten mellan religionerna som håller dem samman men soterologin särskiljer kristendomen specifikt?

Det är enormt glapp mellan Equmeniakyrkans församlingar och kyrkans ledning utifrån Sofia Camnerins sensationella utsaga.

I fråga om kyrklig mission för abortkliniker syns dock det som så att högsta kyrkoledningen medvetet anser att missionsrådets policy gäller dvs man har ställt sig bakom via sitt deltagande i rådet och finner ingen anledning till att stödja Aborelius uppfattning,

6. Dialogen som blöt filt över obehagligheter

Det genomgående svaret i det som ser ut som den moderna kyrkans management är att vi löser allt inom ramen för dialog. SMR generalsekreterare liksom kyrkoledare Svensson svarar identiskt.

Samtalet kan omöjligt lösa ut det oförenliga mellan katolska kyrkans uppfattning om livets okränkbarhet och queerteoretiska program.

Ett klart besked kan ibland ses som bibliskt; “Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.”

Stefan Svärd skrev i en ledare denna vecka tänkvärt om just detta: https://www.varldenidag.se/ledare/enhet-ja-men-utan-avkall-pa-bibeltro/reprlg!qVwMzJVnQBEG88R7CqxqwQ/ 

7. Så är det detta de svenska kyrkorna vill uppnå?

“På söndag tar vi upp kollekt för vår missionsverksamhet i Semendua. I år kommer vi att särskilt stödja människornas sexuella hälsa och tillgången på laglig abort. En ny abortklinik med stöd av Sida och flera Equmeniakyrkor i Sverige”

Kommer vi att höra det kollekttalet….? Troligen inte.

Hela missionsrådets med rikligt antal anställda personer välutbildade använder skickligt språket som kosmetika. Så gör även stabsledningen.  Avlägsnande av livsdugliga foster i en kropp integreras i begrepp som jämställdhet och mänskliga  rättigheter och sexuell hälsa. https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf

På så sätt går man runt den etiskt moraliska frågan som annars borde vara direkt integrerad i den kristna trons människosyn. Katolska kyrkan gör inte det och tar konsekvensen av sin trohet. Missionsrådet tycks i detta fall mest missionera utifrån möjligheten att integreras i den politiskt korrekta fåran för erhållande av svenska verksamhetspengar och queerfeministisk teori.

Kanske blir Lasse Svensson en stolt kyrkoledare som får utveckla och inviga nya abortkliniker. Månne i  Semendua, Kongo. KANSKE FÅR HAN SÄTTA UPP KYRKANS LOGOTYPE PÅ SKYLTEN EQUMENIAKYRKANS KRISTNA ABORTKLINIK? Därefter är det läge för pastor Svensson  fortsätta med försonande samtal för att alla skall förstå värdet av dialog och mångfald i ett brett spektrum av värderingar. Att “pastor Jansson” utan bestämda åsikter var klok i fråga om  “mångfald” i åsikt. Kanske har det i hans värld utvecklats en acceptans till sådant som egentligen är nej till livet som Guds gåva. Jag tror inte det egentligen. Men kyrkoledningens värderingar styr men verkar inte riktigt vara i takt,,,, eller så är man det och då är det riktigt illa. Då kommer måhända insamlingen snart igång för mission genom att starta en abortklinik. Eller….

Eller är allt en febrig mardröm där intersektionell teori rört till det för en gammaldags läsare.

Obetydlig och rättighetslös utväxt av kvinnans kropp. Kan avlägsnas vid behov. Tillgång till laglig abort är ett angeläget för missionsrådet.

Valdemar och Belinds Sundberg Semendua. Kunde nog inte drömma om att aborter skulle kunna bli en angelägenhet för deras kyrka. Valle avled på sin post 1940 av malaria.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Motala baptist. En församling som växer och evangeliserar

Många kyrkor i Sverige tappar medlemmar. Svenska kyrkan mister väldigt många vilket kanske är naturligt utifrån dess historia med människor som helt utan kristen tro varit medlemmar av slentrian. Men det finns också många signaler på hur djupt troende kristna lämnar kyrkan på grund av liberalteologi och politiska utspel.

Equmeniakyrkan har också minskat antalet medlemmar högst påtagligt. Det finns många skäl därtill vilket inte skall belysas i detta inlägg.

Motala baptistförsamling tillhörde Svenska baptistsamfundet. När frågan om medlemsskap i den nya Equmeniakyrkan ställdes framför församlingen valde man att att ej gå in i den nya kyrkan. Istället är församlingen medlem i EFK.

Moatala baptist har haft en intressant utveckling som måste ses som oerhört positiv. Den rätt generella trenden av nedgång, åldrande medlemskader och minskat antal yngre har förbytts.

I avsikt att som glädjande förebild delge en baptistförsamlings möjliga utveckling kan följande inlägg ge god belysning. Ur Nyhetstidningen Inblick:

Christer Roshamn, pastor Motala baptist.

“Men på slutet av 1980-talet började en nedgång i församlingen. Under 20 års tid dalade antalet medlemmar rejält. Få kom till tro och döptes samtidigt som många av de äldre medlemmarna avled. Våren 2008 hade församlingen cirka 160 medlemmar.
– Det var en riktig tuff tid i församlingen. Vi hade halverat antalet medlemmar. Men de sista åren har de svängt. På tre år har vi döpt drygt 50 personer och bara i år har vi hittills döpt 25 personer. in i församlingen, de flesta av dem nyomvända, berättar Christer Roshamn som är pastor för församlingen.
Nu har församlingen åter passerat 250 medlemmar, varav många är tonåringar, unga vuxna och barnfamiljer från flera olika nationaliteter.”

“Ur  tidningen Världen idag

“Under Christer Roshamns tid i Motala har baptistförsamlingen fått uppleva ett starkt andligt skeende med både omvändelser, befrielser och helanden. Man har fått be med ett par hundra människor till frälsning och ungefär 130 har låtit döpa sig. Senast under förra veckan döptes fyra personer.

– Det har varit en fantastisk resa för både församlingen och mig, säger Christer Roshamn till Världen idag.

– Vi har fått smaka på Apostlagärningarna och vi har sett Gud hela och upprätta familjer. I november hade vi dop för en mamma och i samband med det blev hennes dotter omvänd. Hon döptes i går. Senare samma dag mötte även en ung muslim Jesus till frälsning, berättar Christer Roshamn. Annars har majoriteten som kommit till tro i Motala varit infödda svenskar som inte haft kontakt med någon kyrka tidigare.”

Två skildringar av skeenden i en dynamisk församling. Det finns flera som upplever liknande skeenden och som fått möta människors längtan och samtidigt ge svar på frälsningens möjligheter.

Gott.

L

 

Publicerat i Baptism, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Centerledd kommun systematiserar religiös diskriminering

John Erik Jansson KS ordförande i Söderhamn

Söderhamns kommun blev efter valet en kommun som leds av en centerpartist. John Erik Jansson 48 år.

Som ledare för kommunstyrelsen söker han en ny anställd kommunens ledande tjänsteman/kvinna: kommunchef

Med hjälp av en professionell rekryteringskonsult har kommunstyrelsen formulerat en annons med traditionella formuleringar avseende roll och värdegrund mm. På en punkt avviker dock kommunen rejält. Man sätter ned foten och systematiserar en religiös diskriminering avseende vem som kan anställas som chef i Söderhamn.

Söderhamns värdegrund för all verksamhet ser ut så här:

“Kommunens värdegrund

Kommunkoncernens arbete utgår från vår värdegrund:

 • Medborgarfokus
 • Engagemang
 • Tillit

Söderhamns kommuns värdegrund bidrar till stärkt gemenskap och ökad delaktighet. Den förmedlar de attityder och de beteenden vi som kommunkoncern vill ska genomsyra hela vår verksamhet.” (utdrag ur kommunens formuleringar)

Den kristna tidningen tidningen Världen idag har uppmärksammat kommunens ambitioner:

https://www.varldenidag.se/nyheter/soker-kommunchef-som-gar-i-taten-i-pride/reprlu!I8S9ZSHl0qfpyXz8J8yIxQ/

Söderhamns kommun målbeskrivning för en önskad kommunchef:

“Annonstext”  “Vem är du:
Samarbete är självklart för dig och du har lätt för att skapa goda kontakter och anpassar dig efter förändrade omständigheter. Du är van och trygg i att se till att fattade beslut genomförs. Som person trivs du med att leda en organisation med en tydlig värdegrund. För dig är jämlikhet ett ledord och givetvis går du i täten i Prideparaden.”.

Föredömligt ledarskap i Söderhamn är att gå främst och marknadsföra just denna verksamhet som Pride representerar

Arbetsbeskrivning:
Du sätter laget före jaget och bidrar till en “vi” känsla där vår gemensamma värdegrund; medborgarfokus, engagemang och tillit genomsyrar vårt arbete. I kommunkoncernen värderar du alltid helheten större än delarna, med Söderhamns och medborgarnas bästa för ögonen. Som kommunchef finns du representerad i olika nätverk och samarbetar med förenings- och näringslivet.”

 

Medveten eller omedveten religiös diskriminering

Det är anmärkningsvärt att kommunen proklamerar att en kommunal chef måste inordna sig i en intresseorganisations koncept för marknadsföring av dess värderingar och härmed låta kommunens anställda göra dem till hela kommunorganisationens egna.

Oaktat inställning kring homosexualitet kan ju en person ha synpunkter på just Pride konceptet:

https://nyheter24.se/debatt/911864-kevin-torssell-darfor-ska-du-inte-ga-pa-pride

Men det som sticker ut är inte det ev. olagliga i kommunens policy utan metodik och värderingar. Det som den Centerledda kommunen gör är att de facto utfärda ett yrkesförbud för personer med en en religiös livsåskådning inom breda grupper av troende. När den personliga tron och religionen medför att man inte mot sitt samvete och övertygelse kan marschera i ett Pride tåg hamnar den enskillde utanför kommunens målbild i annonsen:”Vem är du?”

. I realiteten skapar då kommunen ett direkt yrkesförbud för religiösa personer även om de har adekvata kunskaper, utbildningar och yrkeserfarenheter i övrigt.. Till gruppen med sådant yrkesförbud som det Centerpartiledda Söderhamn infört hör personer med

 • muslimsk tro, övertygelse och identitet
 • personer med en tro kopplat till hinduism
 • kristna med en katolsk, romersk och grekisk ortodox tillhörighet
 • kristna med en evangelikal övertygelse och identitet
 • kristna med en klassisk kristen övertygelse, traditionell luthersk tro
 • judar/judiskt troende

Begränsningen av anställningsbarhet utifrån en selektering kopplat till religion känns igen från länder med antingen extrema högervärderingar eller islamistiska övertygelser. Vem anställer en kristen chef i Iran? Vem kan anställa en muslim i Söderhamn? Personer som tar sin tro på allvar är inte de som Söderhamns centerpartister vill ha som ledare. Värdegrunden känns rätt tunn om den ens finns.

Här bör kommunchefen i Söderhamn gå i främsta ledet

 

Några bakgrundsfakta för att kanske förstå Söderhamns kommun. Eller undra mer kring hur det tänks….

Kommunen arbetar medvetet med integration och uttrycker sig bland annat så här: Det var många föreningar och andra verksamheter som ansökte om att få del av kommunens bidrag på 15 miljoner för att genomföra miniprojekt för integration. Bredden och genomförandet av 60 olika miniprojekt för integration har lett till att invånarna i Söderhamns kommun kommit varandra närmare och närmare dag för dag det senaste året.

FRÅGA; Hur kan en person från muslimskt land med den religiösa identiteten komma att uppfatta kommunens beskrivning av tilltänkt kommunchefs kompetens och värderingar.

Kommunen arbetar strategiskt med folkhälsa. Kommunfullmäktige antog en väl utvecklad strategisk plan fär åren 2014-2018. Se kommunens hemsida. Kopplingen mellan orden i planen och kraven för kommunens ledande tjänsteman/kvinna syns inte ha blivit riktigt avstämd. Se nedan.

FRÅGA: Hur kan kommunen så starkt framhålla att just denna fråga som särskild viktig för kommunchefen att maniifestera så att det dessutom anges i annonsunderlag vid rekrytering? Det finns bland annat en utredning framtagen på evidensbaserat innehåll och resultat kring folkhälsoeffekter på Prides faktiska resultat. Här framkommer att det till och med i sammanhanget förekommer positiva inspel för sex mot betalning.  Se länk nedan: “Det färgglada mörkret”

Kommunen arbetar planmässigt för att undvika kränkande särbehandling. Ambitionerna syns i många styrdokument. För tex en skola anges att till sådan kränkande särbehandling hör följande: “Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning”

“Vi (kommunen) har tillgång till multireligiös almanacka för att t ex. undvika att möten läggs på känsliga datum. Vi uppmuntrar elever, föräldrar och kollegor att berätta om sin tro och sina seder och bruk. 

FRÅGA: Hur går dess fina ambitioner ihop med att kommunens ledande tjänsteperson inte kan vara praktiserande eller aktivt troende muslim, jude, Sikh eller kristen. Överensstämmer förväntan på högste chefen med  styrdokumentens ambitioner?

Nedan Claphamsinstitutets redovisning av Pride i ett folkhälsoperspektiv.

Rapporten ”Det färgglada mörkret”

Knepigt upplagd annons för att hitta kvalificerad kommunchef, eller resultat av en målmedveten religiös selektering? Läsaren bedömer nog bäst själv

Upplägget känns som en obetänkt uppvisning av ren politisk korrekthet och undermedveten inspiration av Baal. Knepigt. Minst sagt.

Lg

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | 3 kommentarer

Vems Gud är Gud. Om Jesu monopolanspråk.

1. Bakgrund

Ett antal kristna kyrkor har genomfört ett upprop till stöd för de flyktingar som blivit kristna under sin vistelse i Sverige. De som visat på att omvändelsen gjort det svårt eller omöjligt att leva i hemlandet beroende på risken att dödas eller utsättas för förföljelse blir inte trodda. Kyrkorna blir då med rätta upprörda. Kyrkorna vänder sig mot Migrationsverk och domstolars förhållningssätt. Det är utomordentligt bra och angeläget. Samtidigt finns det skäl att fundera över hur kyrkor förhållit sig till framför allt flyktingar som lämnat islam och mött Jesus och erhållit frälsningens gåva. Det kanske inte enbart är myndigheterna som helt ensamma missbedömt sitt ansvar.

 • Kommentar A: Svenska myndigheter har ingen kunskap om religion i sig. De enskilda handläggare som arbetar med utredningar och beslut har i sin grundutbildning en mycket översiktlig och låt mig säga bristfällig utbildning. Så är det på många områden. Mest känt är kanske genusfrågor, jämställdhetsarbete mm . Här får myndigheterna utifrån ofta statlig/politisk styrning utbildas i olika sakområden.  En handläggare som kommer med beröring av religion och tro försöker normalt begripa den enskildes utsagor och sätta dessa i en kontext av såväl lagstiftning, prejudikat samt dokumentation om problem vid återkomst till hemland.
 • Kommentar B: Att förstå det som på myndigheternas språk kallas “konvertering” bygger på kunskap som handläggare får från källan dvs berörda personer och kyrkor. Ordet konvertera har flera olika betydelser: 1) förnya ett lån, 2) omvandla valuta, 3) ändra räntefot, 4) ombilda, 5) omvandla, 6) förvandla, 7) transformera, 8) dataterm 9) byta religion. osv. Om man konverterar ett lån byter man form och kanske räntor men det rör sig dock om ett lån där lånet är subjektet i händelsen. Överförs begreppet i religion så blir religionen dvs förhållandet eller dyrkande av Gud det som omvandlas i form av utövandet av religionen dvs förhållande till det som kallas Gud. I fråga om muslimsk dyrkande eller underordnande av den Gud den religionen företräder förhåller sig de bekännande sig till. Guden är subjektet på samma sätt som lånet i en bankaffär. Då Gudsförhålladet är huvudlinjen blir subjektet den konverteringen som ser ut som en ändring i utövandet.
 • Är Jesu himmelske Far, bönens Fader vårs mål densamme som muslimer ber till? Här är en åsikt:   https://www.dagen.se/debatt/ar-det-samma-gud-i-bibeln-och-koranen-1.691798  Än mer viktigt är att förstå hur tongivande och ledande kyrkoledare tänker och agerar. Equmeniakyrkans kyrkoledare Sofia Camnering har tillsammans med en muslimsk ledare och Imam kommit fram till denna utsaga: https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning   
 • 50 % av Svenska kyrkans präster menar att muslimer och kristna förhåller sig och tror på samma Gud.
 • Biskop Åke Bonnier i Skara uttrycker sig så här: 
 • Och ärkebiskopen är tydlig; https://detgodasamhallet.com/2018/04/03/nar-arkebiskopen-inforde-hadelselagar/
 • Utifrån likheter och skillnader vill Svenska kyrkan i en församling bygga en gemensam fastighet för gudstjänster: https://www.svd.se/vi-bygger-ihop-kyrka-och-moske 
 • Kommentar C. Om man i en religiös byggnad i Sverige kan inom ramen för samma fastighet be ill Gud och kyrkans och frikyrkans högsta ledningar anser man ber till samma Gud fast på lite olika sätt hur kan man då se att religionerna mellan sig utgör hinder för ömsesidighet? Är det då inte snarare ett politiskt och socialt problem där religionen och konvertering är underordnat?

2. Inlägg av Michael Grenholm publicerat 2016: Muslimerna tillber en gud som inte finns. (Dagen och Facebook)

Muslimer menar att den gud som de tillber uppenbaras i Koranen.Den guden förnekar bestämt att Jesus skulle vara hans son (sura 9:30, 19:34-35), att Jesus dog på korset (4:157) och att Jesus ska tillbes (5:116). Vidare betonar han att han inte älskar alla människor (3:32, 3:57, 16:23). Dock finns också flera paralleller till kristendomen, denna gud utger sig för att ha skapat världen (7:54) och talat till Adam, Abraham och Moses. Koranen erkänner att Jesus är född av en jungfru (19:19-21), att Han gjorde mirakler (2:253) och att Han är Messias (5:72).

Dessa likheter gör dock inte att Herren och Allah kan sägas vara samma väsen, eftersom skillnaderna består. Att jag är en vit man som gillar att sjunga gör inte mig till Elvis Presley. Att både Herren och Allah hävdar sig vara den enda guden som har skapat universum gör dem inte till samma gud. I en akt av avgudadyrkan hävdade Aron att en guldkalv var Israels Gud som hade fört dem ut ur Egypten (2 Mos 32:4).

Även om han hade fortsatt och sagt att denna guldkalv skapade himmel och jord och att ingen annan gud finns än denna guldkalv, innebär det inte att denna guldkalv plötsligt är samma gud som Herren. Det är fortfarande en värdelös guldkalv, Arons vittnesbörd är lögn.

När muslimer tillber en gud som ljuger om Jesus och som inte älskar alla människor tillber de en gud som inte finns. Den levande guden vet förstås vad de ber och älskar dem gränslöst, Han låter många av dem se Jesus i drömmar och syner. Men det innebär inte att Herren är Allah.

3. Pingstpastor Christian Mölk på facebook december 2018:

“Jag får då och då frågan om jag anser att Islams gud Allah och Bibelns Gud är samma gud? Frågan kommer av att den svenska kristenheten nu möter så många muslimska flyktingar som kommer till våra kyrkor i samband med att de vill lära sig svenska och/eller vill bli kristna. Svaret är definitivt nej. Koranens Allah och Bibelns Gud är inte samma gud.

Det ironiska är att jag har hört kristna teologer påstå att Koranens Allah och Bibelns Gud är samma, men jag har aldrig mött en f.d. muslim hålla med om det påståendet. Alla f.d. muslimer jag mött som lämnat islam och blivit kristna, de som rimligtvis borde bäst kunna svara på denna fråga, reagerar väldigt kraftfullt när jag berättar att det finns kristna som menar att Koranens Allah och Gud är samma. Om de nu är samma varför skulle de då lämna islam?

En del menar att det felaktiga påståendet att Koranens Allah och Bibelns Gud är samma gud till viss del har påverkat Migrationsverkets beslut vad gäller konvertiter. Om detta stämmer vet jag inte, men det är absolut värt att undersöka och i så fall protestera emot. Om Migrationsverket har nekat en konvertit uppehållstillstånd baserat på att konvertiten inte riskerar förföljelse som kristen eftersom han/hon lika gärna kan fortsätta be till Koranens Allah vid en utvisning till det muslimska hemlandet, då har ett allvarligt fel skett.

Koranen lär att Jesus endast är en profet. Bibeln lär att Jesus är vår Herre och Gud. Koranen lär att människan kan bli frälst genom sina gärningar. Bibeln lär att den enda vägen till frälsning är genom att bekänna Jesus som Herre. Den gud som Koranen beskriver, är inte samma Gud som uppenbaras i Bibeln: vår Herre och Gud Jesus Kristus.

OBS, förtydligande tillägg: Viktigt att skilja på det arabiska ordet “Allah” och “Koranens Allah”. Arabiskans “allah” är ett neutralt ord motsvarande hebreiskans “elohim” och svenskans “gud”. Jag har full förståelse för om tex en arabisk kristen kallar Bibelns Gud för “Allah”.

4. Den svenska byråkratens dilemma. Kommentarer.

En handläggare inom en statlig myndighet har normalt en generell god utbildning. Lag, förarbeten och rättsläge och sak är grund för all utredning. I fråga om religion och teologi torde förkunskaperna vara begränsade. I alla former av kvalificerade utredningar inhämtas normalt kunskaper som kan ge underlag för beslut och ställningstagande. Om en flykting söker uppehållstillstånd och hänvisar till risk för eller verklig dokumenterad förföljelse för sin tro skall såväl den enskildes utsaga som den religiösa övertygelsens karaktär bedömas med rimlig säkerhet. Här har uppenbart de svenska myndigheterna handlat helt fel med detaljerade teologiska förhör av vanliga människor utan specifik teologisk utbildning. 

Om en person flytt från muslimskt land har denne tvingats bort från sitt hemland där religion, politik och sociala förhållande ofta är intimt sammanflätade.

När såväl kyrkoledare som biskopar och ärkebiskop  anför att muslimer och kristna ber till samma Gud, säger de att detta i grunden handlar om olika uttryck av religiös övertygelse, Om människor ber till samma Gud fast med olika religiösa uttryck  (Sofia Camnerin och en imam gemensam i tidningen Sändaren) är det utifrån myndighetens världsbild möjligt att se det som yttringar där skillnaderna mellan Livets ords och Missionsprovinsens fromhet kan uppfattas som lika stor. Det är ingen orimlig slutsats att en myndighet upplever en flyktings upplevda religiösa övertygelse mer som en social, psykologisk och funktionell fråga där den religiösa delen är underordnad. Eller en konstruerad religiös konflikt i avsikt att få stanna i Sverige. Eller?

5. Konverterad eller härligt frälst

Sebastian Stakset har blivit kristen. Han säger själv att han blivit frälst. Han säger själv att han lämnat sig till Gud, mött Jesus och vill följa honom. Han säger själv att han fått en nytt liv, förlåtelse och försoning. 

Sebastian Stakset, Konverterad eller Frälst?

Har Stakset anfört att han konverterat från icketroende eller ateism eller satanism eller från mörka krafter till ljus?  Bilden av en till Jesus omvänd person i svensk kontext kopplas aldrig såvitt bekant är till begreppet konvertering.  För en frälst person handlar det inte om en social konstruktion eller förändrad kulturell identitet. Det handlar om det som Paulus var med om när han mötte Jesus. Omvändelse och pånyttfödelse. Begreppet konvertit passar utmärkt till banklån med leder till felaktiga slutsatser när det används om personer som riskerar tortyr och dödsstraff för att de “lämnat sig åt Jesus och fått ta de av frälsningens gåva. Begreppet reducerar kanske det upplevt känsliga mellan islam och Jesus. Kyrkoledares (inte alla men en hel del) uppfattning r ju att de har samma Gud som Mohammed. Märkligt.

6. Den vanskliga vägen kyrkoledarna marscherar. Problematisering av kyrkornas påståenden om islams gudsbegrepp och svenska myndigheters bristande förståelse för kristnas utsatthet.

I urklippen och länkarna ovan kan man ju konstatera att de stora kyrkornas högsta ledarna anser att muslimer ber till samma Gud som Jesu Fader. Att Akilov innan massmordet bad ill samma Gud som Levi Pethrus prisade ? Som sakkunniga på sin tro och religion är ledarna normativa för svenska myndigheter. Det betyder att de har en mycket stort ansvar för sin förkunnelse att islams Gud är densamme som Jesu Far. Detta  trots att  vi ber till Guden på olika sätt och fastän kristna har specifikt soterologin, Läran om frälsningen. Det är alls inte utan skäl man kan förmoda att detta har betydelse för myndigheters sätt att bedöma omvändelse och kristen kyrkotillhörighet. Om det nu är så är det förfärligt. De vädjanden om barmhärtighet som kyrkorna nu efterlyser är föredömlig men borde kombineras med egen etisk och bibelfokuserad revision. Är vi som kyrka, jag som ledare medskyldig till myndigheternas bedömningar? Ovan redovisade inlägg från två olika skribenter visar på att det alls inte är självklart att islams Gud är de Kristnas Gud utan något helt annat. Det finns ord och beteckningar för just detta “annat”.

7. Intersektionalitet grund i beslutsunderlag?

I Sverige har politiskt styrda organisationer liksom kyrkor påverkats av moderna ideologiska strömningar. Ej sällan uttrycks de som delar av “värdegrundsarbete” men de kan ha olika beteckningar. Queer ideologi, genusvetenskap, hbtq-certifiering osv läggs in som faktiska “produktionsfaktorer” i myndigheters arbeten. Begreppet intersektionalitet är inte enkelt men här följer en sammanställning: https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet

I denna teori blir den muslimske och färgade personen underordnad den vite kristne personen. När den underordnade muslimen påstår sig bli kristen ses det som en maktförskjutning på individnivå. Muslimen som konverterat i Sverige positioneras i teorin in i en förtryckande roll (kristen) och möter vid återgång till hemlandet de underordnade varför det skapar en konflikt. Teorin stödjer därför knappast det upplevda religiösa perspektivet i uppgiven risk för utvisning utan ses snarare som en del i den enskildes strävan till maktförskjutning.

Intersektionaliteten är inte på något sätt en formell del av myndigheternas beslutsunderlag. Nej, det är snarare ett slags virus i människors tänkande. Ett förändring av källkoden i “hårddisken”, människans sinne. Organisationer och kyrkor är inte alls undantagna och här finns mängder med indikationer på hur teorin konkret slagit igenom. Det gäller tex i synen på Israel, judar och kyrkornas arbete som det utförs i Följeslagarprogrammet Palestina- Israel mm.

I ljuset av detta är det än viktigare att se att: Jesus är den enda vägen till Gud.

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader.

 

lg

 

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bibel som den är i focus eller tänker jag själv ut det som borde stå där

Varför blir det så tokigt ibland? 

I rätt många inlägg och notiser i denna blogg har det funnits ett återkommande tema:  skillnader i värderingar av Bibelns texter. Dessa skillnader är tydliga i fråga efter fråga. Ibland läggs textförändringen in i ett slags historierevidering. Ibland ändras den uppenbara texten till symbolik och metafor. Ej sällan blir den som vill läsa Bibeln som den är bemött med nedlåtande tillmälen; Ni måste väl i allsin dar begripa bibelns metaforiska bilder…..En teologiprofessor skrev: Det handlar om bibelsynen, Här kommer några påståenden som visar konkreta exempel på skillnaderna samt en pedagogisk tydlig förklaring av de olika förhållningssätten.

A. Det första exemplet: Kyrkoledare Sofia Camnerin intervjuas i Sändaren och anser att Paulus har fel/alt Bibeltexten är otydlig

https://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

A1. Paulus skrev i Romarbrevet följande: 

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

B. Ett annat exempel. Om evangeliet om den enda vägen till Gud enligt aposteln nedtecknad i Johannes 14.6

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader.”

 

B 2. Kyrkoledaren i Equmeniakyrkan Sofia Camnerin och en imam ger en helt annan bild än den Johannes skrev ned.

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning Kyrkoledare Sofia Camnerin och en imam skriver ett gemensamt dokument som läggs ut i tidningen Sändaren. Här lyfts två olika förhållningssätt till Bibeln fram. Muslimer ber till samma Gud som hon. Det vill säga det finns flera vägar till Gud. Tvärt emot Johannes m-fl

C. Snabb variant av tänkbar analys

Med ovanstående exempel har. texter och slutsatser behandlats och belysts på denna blogg. Initialt kan det ser det ut som en slags generell kritik av kyrkliga yttringar som känns lite olustigt att läsa.  Vill man inte enbart kategorisera texterna som reaktionära eller kritiska och bittra texter, finns kanske skäl att gå lite djupare. Kan det som syns som kritik stå för en betydande skillnad i uppfattningar om Bibeln. Upprepade tillfällen har tex professor Kazen vid THS anfört att det hela handlar om bibelsyn. Är Bibeln Guds ord eller en blandning av historia, politik och religion.Hur omfattande är det metaforiska budskapet?

Ester Kazen har såsom nyligen redovisats i denna blogg, samt i sociala medier, problematiserat kring inkarnationen och ansett det skulle vara än häftigare om Jesus blivit till på annat sätt som tex en våldtäkt eller otrohet. Josef och Marias relation hade då blivit lik en modern familjebildning. Skillnaden mellan hennes problematisering som till synes saknar en fast utsaga att bemöta, innehåller dock just ifrågasättandet av Guds ord. Hon antyder ju att bibelns ord KAN vara sant….Det är en otrolig skillnad mellan att antaga att det är sant och samtidigt redovisa alternativa sanningar. Det blir liksom en Trump-variation av begreppet sanning fast i detta fall en baklänges saltomortal.

En överskådlig och tydlig beskrivning av de teologiska eller teoretiska utgångspunkterna till varför det är som det är avseende bibelsynen leverade pingstpastorn Christian Mölk aktiv i Härnösand nyligen på Facebook. med hans tillstånd redovisas nedan ett urklipp.

D. Pingst pastor Christian Mölk skriver på FB:

Christian Mölk

“Jag är en konservativ pingstpastor. Ordet “konservativ” har ofta en negativ klang i dagens samhälle, men betyder egentligen “bevara” eller “konservera”. Motsatsen till konservativ är “liberal”, vilket kan översättas till “fri”.

En liberal teolog har en friare syn på Bibeln, medan en konservativ vill bevara den ursprungliga bibliska. Om en liberal vill “utvecklas”, “bort från det gamla” och “modernisera” kristenheten, så vill en konservativ “tillbaka till Bibeln” och “bevara det ursprungliga”.

En “liberalteolog” bekänner sig ofta till den kristna tron och dess bekännelser, men tror inte nödvändigtvis på Bibelns mirakulösa berättelser, t.ex. att Jesus uppstod fysiskt, att Jesus föddes av en jungfru, att Jesus är enda vägen till Gud och att Bibeln är Guds ord.

Rent historiskt så kan man säga att denna liberalteologiska avfart från den kristna Vägen började på allvar under 1800- och 1900-talen i det “upplysta” Europa. Man menade att Nya testamentet innehöll “mytologiska berättelser” som moderna människor hade svårt att tro på. Man började således avmytologisera Bibeln för att kunna skapa en tro befriad från mirakler och övernaturliga ting. Man behöll den kristna bekännelsen på ytan, men bytte ut dess innehåll.

En liberalteolog kan alltså rent teologiskt bekänna exempelvis Jesu uppståndelse, men samtidigt tvivla på att Jesu uppståndelse är en konkret historisk verklighet. Jesus uppstod inte på riktigt, men levde vidare i lärjungarnas vittnesbörd. Man kan alltså i teorin stämma in i de kristna trosbekännelserna samtidigt som man i praktiken inte tror att det har hänt på riktigt eftersom det finns en annan djupare teologisk ​innebörd. Hängde du med?

Låt mig ge ett annat exempel: I evangelierna står att Jesus föddes av Maria trots att Maria var en jungfru. Detta är ju ett mirakel som bl.a. visar på Jesu gudomlighet. Men en liberalteologisk tolkning av denna händelse är att den är en “allegori”, dvs. att jungfrufödseln inte var biologisk utan mytologisk. Evangelisterna använder ett språkbruk som är tänkt att visa oss läsare att Jesus är speciellt utsänd av Gud. Det var ju inte helt ovanligt att man inom den grekiska mytologin ibland hävdade att vissa speciella människor var halvgudar eller födda av gudarna. Exempelvis hävdade ju grekerna att Alexander den store var “blixtens son”. Så en liberalteolog kan alltså stämma in i bekännelsen att Jesus föddes av en jungfru, men menar egentligen någonting helt annat än vad en konservativ Bibeltroende gör. Vi som tror att Bibeln är Guds ord tror ju att jungfrufödseln har biologiskt sett ägt rum på riktigt, men en liberalteolog tror att jungfrufödseln är en påhittad berättelse som är tänkt att visa oss att Jesus är speciellt utsänd av Gud.

Utifrån mitt perspektiv så innebär liberalteologin att “graven blev full men krubban tom”, dvs. att man tror inte på att Jesus uppstod på riktigt och man tror inte att Jesus föddes av en jungfru. Man har därmed förlorat två av de mest centrala kristna sanningarna. Personligen anser jag att liberalteologins influenser i svensk kristenhet är mycket allvarlig och riskerar förleda Guds folk i frälsningsavgörande frågor.

Jag skäms inte för evangeliet. Jag tror på Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. Jag tror på att Jesus föddes av en jungfru. Att Jesus både dog och uppstod på riktigt. Att hela Bibeln är Guds ord. Att Jesus är den enda Vägen till Gud. Att Jesus är Herre. Amen!

Slutord och enkel analys

Christian Mölks text, analys och sammanfattning är kort men oerhört viktigt och kärnfull. Varje läsare som vill kalla sig läsare kan själv bedöma den kontext som många kyrkor placerat sig i utifrån just dessa olika förhållningssätt till Guds ord.

För min egen del uttrycker pastor Mölk den sorg eller den upprördhet jag levt med under en tid då jag inte fått ihop en helhet med kyrkors, kyrkoledningars och enskilda teologers förkunnelse och lednings substans. Det är en oerhört allvarlig sak som Mölk lyfter fram att vi med en sk liberal teologisk referensram riskerar att förleda folk i frälsningsavgörande frågor.

Denna blogg startades när Baptistsamfundet ännu fanns kvar. Men under dess sista år när många upplevde just den förändring av tron på Guds ord som texten lyfter. Konsekvenserna av detta var tydliga. För min del kan jag aldrig glömma hur en kyrkoledare med entusiasm beskrev sin gemensamma bönestund med stormuftin i Damaskus en av massmördaren Assads stöttepelare, Religionsblandning utifrån en förvirrad bibelsyn. Eller frukt av förändrad grundsyn på Guds ord.

Begreppet Klassisk baptism förvånar en del läsare men det är kanske just det som är nyttigt. Pastor Mölk lyfter fram den klassisk kristna tron och hans pingstkyrka verkar i klassisk baptistisk anda.

Och Bibeltrohet på att Ordet inte enbart är bilder konkretiseras av hans beskrivning av det som Gud gjort i hans lokala församling:

“NÄR DET ÖVERNATURLIGA BLIR DET NATURLIGA” Pingstkyrkan Härnösand

De senaste månaderna har det skett flera mirakulösa helanden i Pingst Härnösand. En kvinna fick ställa in operationen eftersom det som skulle opereras bort försvann efter förbön. En annan kvinna blev opererad av läkare utan att bli bättre, men blev istället fullständigt helad efter förbön. En man i församlingen blev helad i ryggen. En hörselskadad flicka hör bättre efter förbön.

Jag tror att Gud vill att vi kristna ska se på det mirakulösa och övernaturliga som något naturligt. När vi blir sjuka så ber vi en bön innan vi tar en alvedon. Har vi fortfarande ont i huvudet efter en stund så tackar vi Gud för att det finns alvedon. Mår vi dåligt skäms vi inte för att gå fram för förbön på gudstjänsten. Osv.

Eftersom det är Gud som helar och inte vi människor, så beror det inte på oss. Men om vi inte ber för varandra så försummar vi möjligheten för Gud att göra ett under genom våra böner. Gud kan naturligtvis göra under även utan att vi ber för varandra, men Gud har valt att förmedla sina mirakler genom Kristi kropp, dvs. oss.

“Och Jesus sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”” (Mark 16:15–18)

LGB

Publicerat i Baptism, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar