Är den nya ekumeniska värdegrunden ett ok till polysex och engångsligg utan känslor? Är det en privatsak för en ordinerad pastor eller organisation om dess främste företrädare framför ett sådant evangelium?

Nätverket Klassisk baptism och kristen tro har publicerat två inlägg i tidningen Dagen med anledning av de värderingar och vägledningar som Sveriges Ekumeniska kvinnoråd torgfört i sin blogg:feministpastorn.

Är det så att landets kristna kvinnor delar generalsekreterarens synpunkter att polysexuella relationer är ok för kristna? Är det så att “engångsligg” utan känslor mellan människorna är en ok handling mellan kristna?

Kvinnorådets ledning anser det är en privatsak som rådet inte ser som något problem. Detta trots att dessa åsikter tydligt framförs av en pastor och själavårdare, tillika  ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. En andlig ledare som numera fått uppgiften till att vara en sammanhållande kraft för Sveriges kristna kvinnoråd.

Den frågeställningen och rådets svar har tidigare belyst i denna blogg.

Nu har den kristna tideningen Världen idag också behandlat kvinnorådet och pastor Kazens evangelium.

Equmeniakyrkans ordinerade pastor Esther Kazen som i sin yrkesutövning anser att polysexuella relationer och engångsligg utan känslor är ok för kristna

Se länk nedan.

https://www.varldenidag.se/nyheter/ekumeniskt-kvinnorad-i-blasvader-efter-uttalanden/repshp!yvfFi9Qjdj@a6qa0R8mHhg/

Världen idag utvecklade frågeställningen i en liten artikel kring begreppet biblisk feminism. Se länken nedan

https://www.varldenidag.se/premium/splittrat-i-synen-pa-biblisk-feminism/repshp!CwDZFTcowgOe6yjGLGxeQ/

De kyrkliga ledarskapet i Sverige har skapat sig en helt ny profilerad agenda där värdegrunden inte riktigt tycks bottna i traditionell kristen tro.

Den vida famnens politik där alla åsikter om liv och tro är ok stämmer inte överens med Guds ord. Alla vet vi att vi är syndare och i behov av omvändelse och Guds nåd. Våra synder och felaktiga handlingar kan vara av de mest varierande art. Men en pastor har ett särskilt ansvar.I sina löften till Herren och i förhållande till den organisation som ordinerat pastorn finns ett ömsesidigt ansvar.

Om Equmeniakyrkan inte hanterar sin pastors förkunnelse inför 20 000 personer kan man inte förstå annat än att de accepterar polysex och engångsligg.

En av de ledande inom kyrkans pastorsutbildning, idag professor och anställd på fd THS numera enskilda högskolan. har för några år sedan redovisat dessa åsikter inom samma etiska område:

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/5V8Xx6/tvasamhet-kan-vara-osunt

Måhända den unga pastorn fått en lämplig pedagogisk utbildning, eller…? Sakans den etiska reflektionen i förhållande till bibel och undervisning från Jesus, Paulus och hans närmaste. Baal är inte död och hans ande verkar vara väldigt aktiv.

Baal njutningens Gud. Aktiv och fullt sysselsatt.

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Slutreplik i Dagen om Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

De Klassiska Baptisternas slutreplik i den uppmärksammade debatten om Esther Kazen och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd infördes 1 augusti i Dagen och kan läsas här. Eller ursprungligt inskickad version nedan. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

En generalsekreterare företräder och ger sin organisation ett ansikte. Det går inte att driva en åsikt i tjänsten och en motsatt på fritiden inom organisationens huvudområden. Hur skulle det se ut om Sveriges Kristna Råds generalsekreterare krävde en mer human flyktingpolitik på dagen och demonstrerade mot invandring på kvällen? Det skulle radera allt förtroende. Vi har sett att Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd(SEK) anställde Esther Kazen som generalsekreterare på grund av det hon sagt och gjort. Därigenom har SEK legitimerat Kazens budskap som en del av sitt eget. Ordföranden bekräftar också SEKs uppskattning över generalsekreterarens sidoverksamhet på Instagram med över 20 000 följare.

Det är bra att SEK så tydligt beskriver att Kazens engagemang för bland annat polyamori, lösaktigt sex, aborter och Pride ”är en stor tillgång” för organisationen och att det är välkomnade åsikter. Det är en viktig signal till samfunden! Vi undrar hur blockeringen av traditionella kristna i skaror på generalsekreterarens Instagramkonto går ihop med den ”respekt för andra kvinnors tradition och tolkning” som SEK har så stort förtroende för?

Instagramkontot ”Feministpastorn” är visserligen fristående men ingalunda privat. Där möter vi Equmeniakyrkans utsända pastor i ämbetsdräkt som driver en slags andlig sexualrådgivning för unga kvinnor och HBTQ-personer. Hundratals unga kristna tjejer jublar hänfört över de bibelutläggningar som berättar att Gud gärna ser ett lössläppt sexualliv i alla dess former utan hämningar och fasta relationer. Denna sorts ”feminism” vill vi inte önska någon enda kvinna. Det är nämligen i en sådan ta-för-sig-kultur som sexuella övergrepp frodas allra bäst. Där växer en oförmåga att leva i trogna relationer och skapa stabila familjer, både för kvinnor och män. Där uppstår också en dramatiskt större mängd abortsituationer med psykiska trauman som kvinnor bär med sig hela livet. I sin HBTQ-aktivism är generalsekreteraren tydlig med att hon vill skapa ”trygga rum” samtidigt som en del av de ”rum” hon gör reklam för i själva verket är rent destruktiva. Mycket av rådgivningen på ”Feministpastorn” går enligt vår mening rakt emot Nya Testamentets klara undervisning och agerandet framstår som ansvarslöst.

Det är uppenbart att SEK välkomnar och uppskattar att det sprids värderingar som är främmande för vad kristna samfund traditionellt står för. Vi undrar därför över samfundens uteblivna svar, när svaren borde vara enkla. Men kanske är de inte så enkla om klassiska värderingar tunnas ut även inom de egna leden? Samfundsledarna blir försiktiga att uttala sig utifrån själavårdsskäl. På så sätt undergrävs Jesu egna ord alltmer och kyrkoledare slutar gradvis att ta ställning. Det blir ett framgångsrikt sätt att döda församlingar på sikt. Vi efterlyser därför fortfarande samfundens svar om de känner sig bekväma med sin anknytning till SEK?

De kristna feministerna vill att vi skall sluta ”tjafsa” och bli ett kring det glada budskapet. Att sluta kritisera detaljer som att Jesus inte behövde dö på korset för vår synd(Sofia Camnerin), Jesus blev gudomliggjord av anhängarna i efterhand(Thomas Kazen) samt att Jesus kanske inte alls var född genom den Helige Ande(Esther Kazen). Vad finns det då för glatt budskap kvar överhuvudtaget? Vad finns att bli ett kring? Det är tragiskt när angrepp på den kristna trons grunder framställs som bagateller som borde rymmas i en rik mångfald.

Lukas 18:8 skriver ”ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer?”. Så länge kristna ”ledare” ”har övergett mig, källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten”(Jer. 2:13) vill vi fortsätta orka lyfta, avslöja och kritisera, mycket medvetna om våra egna brister och tillkortakommanden, men för att visa på den sanning som Herren har givit oss och som gäller ännu. Den kristna kyrkan har i 2000 år fått kämpa för den sanna tron och läran, som Skriften allvarligt uppmanar till i 2 Tim. 4:1-5.

Aila Annala, Kalmar
Lars-Göran Berg, Uddevalla
Thomas Forslin, Göteborg
Alla dessa medlemmar i nätverket för Klassisk Baptism och Kristen Tro

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik | Lämna en kommentar

Om begreppet “feminist teologi”.

Bakgrund

I vårt mediala landskap finns det många som anser sig omfattas av begreppet “feminism” Tror knappast det finns någon av riksdagens mer tongivande politiker som har en annan inställning än att de är feminister. Regeringen är det. Jimmy Åkesson också. Utrikespolitiken är feministisk  med stark stöd av utrikesministern. Detta trots ett förvånande stöd till diktaturer och till antidemokratiska korrupta ledare. 

Nu tycks vi i det offentliga rummet ha  en ganska bred förståelse för begreppet feministisk teologi. Således omfattas läran om Gud utav en del i en  feministisk kontext. Frågan som då uppstår är det då korrekt och troget Guds ord?

Debattartikel i tidningen Dagen

Närverket Klassisk Baptism och kristen tro skrev i juli en artikel i tidningen Dagen. Den var en reaktion på hur Sveriges ekumeniska kvinnoråds generalsekreterare uttrycker sina värderingar när hon iklätt sig rollen som SEK främste företrädare och ordinerad pastor. Hon ger sitt pastorala OK  “engångsligg” utan känslor och att polysexuella relationer är förenligt med en klassisk kristen tro när det sker genom överenskommelser mellan de kristna som har  sådana relationer. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd har svarat i tidningen Dagen och gett sin syn och därtill ett nätverk av kristna feminister. Detta har redovisats här i blogginlägg tidigare,

Nätverkets grundläggande synpunkter handlar om hur kristna personer i ledande ställning kan förhålla sig till proklamerade värderingar såsom de framförts av SEK främste företrädare, Inlägget handlade inte om begreppet feminism eller “kristen feministisk teologi”. Men eftersom begreppet hamnat in i denna fråga finns det nog skäl att fundera kring ordens betydelse.

Teologen Vesa Annala skissar tankarna bakom begreppen feministisk teologi.

Vesa Annala teolog och pastor

(Först redovisades detta inlägg på facebook sommaren 2019)

Det finns många åsikter om feministteologin. Feministteologin har sina rötter i USA i den 1800-talets amerikanska kvinnorörelsen. Då börjar man sträva efter jämställdhet mellan män och kvinnor (en god sak).

Den nyare varianten av feministteologi får sitt genombrott på 1960-talet. Då börjar man poängtera och problematisera förhållanden mellan makt och kön. Man börjar läsa Bibeln utifrån ett ”kvinnoperspektiv”. Man börjar upptäcka ”patriarkala strukturer” och ”kvinnoförtryck” i de heliga Skrifterna och i den kristna kyrkans historia (kyrkan har mycket på sitt samvete).
Feministteologi sägs har blivit både ett kritiskt och konstruktivt projekt. Kritisk i den mening att den kritiserar den ensidiga (manliga) läsningen av Skriften och kyrkans manliga maktstrukturer. Konstruktiv i den mening att kvinnors erfarenhet av tro lyfts fram.

19 juli fanns i tidningen Dagen (webbupplaga) en text från ”medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister” en kritisk reflektion till en tidigare artikeln från tre skribenter från klassisk baptism som handlade om feministpastorn Esther Kazens olika inlägg i hennes feministblogg. Medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister tiger dock helt att feministteologi i sig har uppstått ur kritik av den traditionella tron och kyrkan. Enligt dessa ”Kristna feminister” tillåts kritiken bara vara enkelriktad! Hänvisning till Jesus i Johannesevangeliet (kap 17) är väldigt haltande. Johannestexten talar ingenting om ekumenik utan enhet i honom. Ekumenisk enhet är inte samma som enhet i Kristus.
Effekten av uppkomsten av feministisk teologi beträffande Bibeln som helig Skrift har varit att Bibeln betraktas inte längre som en gudomlig uppenbarelse. Bibeln uttrycker snarare männens tolkning och förståelse av Gud och historia. Denna mannens företräde att läsa och tolka Bibeln bör ersättas av en ”könsneutral” läsning. Maskulina termer som ”Gud Fader” bör ersättas eller kompletteras av termer som ”Gud Moder”. Kvinnans ställning i kyrkan måste höjas när det gäller ledarskap och andra frågor, etcetera.

Feministteologi blir snart en ”partner” med HBTQ-rörelsen. Alla kärleksformer bör beaktas som uttryck av Guds kärlek. Att kyrkliga ledera delta i Pride-tåget är ett utryck för detta.
Hur reagerar man som bibelläsare till nya teologiska strömningar? Har man missat något? Nej, det tror jag inte. Upprepade gånger möter man kvinnors (och mäns) öde i bibeltexterna. Under alla åren jag läst Skriften har jag lärt mig att läsa Skriften på ett balanserade sätt. Jag har lärt mig att läsa bibeltexterna utifrån två olika ”bakgrund”. Den första ”bakgrunden” är syndfallsberättelsen i Första Moseboken. Adam och Eva är i Edens trädgård. ”Ormen” lockar kvinnan att ta frukten från det förbjudna trädet. Mannen, som är med henne, säger ingenting. Varför är han tyst och inte hindrar kvinnan att lyssna på ormen? Kvinnan har full frihet att agera. Både äter av den förbjudna frukten. Människan faller. Deras ögon öppnas och de bli varse om sin nakenhet (både den fysiska och den andliga).

Gud ropar efter människan (mannen). Efter samtalet med paret faller Guds dom: Jorden skulle vara ”förbannad”. Samtidigt säger Gud hur relationen mellan man och kvinna skulle bli i framtiden. Mannen skulle komma att ”råda över” kvinnan. Hur sant har inte detta blivit! Varför? Fallets konsekvens.

Ett av den kristna kyrkans största misstag har varit att man har tagit uttrycket ”råda över” som Guds befallning till mannen. I själva verket är det en profetia på samma sätt som profetian om ”kvinnans säd” som skulle trampa ormens huvud. Kyrkan har alltid tagit denna del av texten som profetia. I konsekvensens namn bör också texten om mannen och kvinnan tas som en profetia. Här missar feministteologin (konstruktivismen och en del ytterligare teologiska inriktningar) målet med sin kritik av den nytestamentliga (och bibliska) tron.

Efter dessa insikter har jag lärt mig att läsa Bibeln också på ett annat sätt, nämligen utifrån det perspektivet som rådde före fallet. Den kristna teologin bör återspegla tiden före fallet eftersom Jesus (som den ”sista Adam”) kom just för att återupprätta människan, bl.a. jämlikheten mellan män och kvinnor. Som man och kvinnan utgör de tillsammans den fulländade avbilden av Gud.

Dessa två sätt att läsa Skriften har löst många frågor, Jag rekommenderar varmt denna läsning för alla. Bibelns ska läsas med dessa två händelser i bakgrunden. Fallets konsekvenser för skapelsen, men det ursprungliga syftet med skapelsen måste följa med. Som kristna bör vi sträva tillbaka till tiden före fallet och inte låta människans fall (på ett felaktigt sätt) styra vår läsning av Skriften.

Feministteologi är ett exempel på att man läser Skriften väldigt ensidigt. Tyvärr lider många andra ”teologier” av samma problem.

Vesa Annala

 

Publicerat i Äktenskapet, Debatt | Lämna en kommentar

Reaktioner på Klassisk baptist text i Dagen om SEK och generalsekreteraren och pastors stöd för bl.a polysex relationer

Norska reaktioner på Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och dess generalsekreterares värderingar

Björn Olov Hansen Pastor, författare och Böneledare i Norska baptistsamfundet

Svensk generalsekreterare och pastor stöder polyamorøse relationer

Det är nästan inte att tro på vad som händer i sverige. Utvecklingen går skrämmande fort. Och åt fel håll. Generalsekreteraren för sveriges ekumeniska kvinnoråd, pastor esther kazem, driver instagram-konoten ‘feministpastoren’. på detta konto möter vi den ordinerade pastor i embetsdrakt, som ger andlig vägledning till sina 20.000 följare. Här är hon talesperson för polyamorøse relationer, och står bakom promiskuitet som det mest självklara av allt. Här är inget stöd för kyrkans trofasthet, inte heller den klassiska syn som kyrkan har haft i 2000 år, nämligen att äktenskap är mellan en man och en kvinna.

Bakom sveriges ekumeniska kvinnoråds-medlemmar hittar vi freslsesarmeen, svenska kyrkan, equmeniakyrkans kvinneorganisasjoner, lokala kvinneråd och individer. Sek samarbetar även med olika støtteorganisasjoner såsom pingst, svensk alliansmissionen, evangeliska frikyrkan och evangeliska uppdrag.

Tre representanter för nätverket för klassiska dop reaktioner på den från generalsekreteraren från både medlemsorganisasjonene och støtteorganisasjonene. De tre är aila annala från kalmar, lars-göran berg från uddevalla och thomas forslin från göteborg. De tre har skrivit en debattinnlegg i den svenska dagen, som du kan läsa genom att trycka på den här länken:

https://www.dagen.se/debatt/problematisk-feminism-1.1555455?fbclid=IwAR1yz88Vxx9SnfUfSNidkXsA132yfFTrC0dvWeyAuVRZ9vsPzARZvf6ZxV4

Det skulle inte förvåna mig om vi snart har människor i de kyrkliga miljöer som förespråkar samma sak som denna generalsekreterare, men sverige är gärna några år framför oss.

 

Den profetiska tidningen Flammor

Den 20 juli lyftes pastor Kazen, generalsekreterarens ståndpunkter fram i den profetiska tidningen Flammor och där redaktören Holger Nilsson gav sina kommentarer. Rubriken innehåller det värdeladdade ordet “Avfall” dvs medvetet lämnande av den klassiska kristna tron. Texten finns här i länken nedan

https://flammor.com/avfall-p1432.html

 

Apg29.Nu

Nätbloggen Apg29.Nu är en av Sveriges mest besökta kristna bloggar. Också här återgavs och rapporterades om nätverkets text i tidningen Dagen.

https://www.apg29.nu/avfall-och-forforelse-fran-sveriges-ekumeniska-kvinnorad-33653

Publicerat i Debatt | Lämna en kommentar

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Kristna feminister svarar de Klassiska Baptisterna i Dagen

Två svar till Klassisk Baptisms debattartikel om Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och dess generalsekreterare Esther Kazen har publicerats på Dagen.se den 19 juli.

Replikerna kan läsas här(Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd) och här(Kristna feminister).

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik | Lämna en kommentar